Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Zgłaszanie przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych

W związku z realizacją uchwały NR IV/26/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 11 stycznia 2011r., organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich przedstawicieli jako kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Miasto Łęczyca. Kandydatów należy zgłaszać wraz z załączonym formularzem do dnia 8 lutego 2011 r.
więcej

Ogłoszenie

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14, pokój 51, informuje, że posiada jedno wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy na Placu Przedrynek: miejsce 19 rząd A
więcej

Zaproszenie

Dyskusyjny Klub Książki przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy zaprasza na spotkanie dyskusyjne poświęcone książce Scotta F. Fitzgeralda „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona i inne opowiadania”.
więcej

Ogłoszenie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy przesyła w załączeniu ulotkę zawierającą informację na temat profilaktyki grypy.

Ulotka
więcej

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania "Organizacja spotkań integracyjnych w okresie zimowym dla dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej podopiecznych TPD w Łęczycy" Oferta na realizację zadania publicznego
więcej

Ogłoszenie

Gmina Miasto Łęczyca ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku.

W załączeniu Zarządzenie nr 19/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku Burmistrza Miasta Łęczyca


ZałącznikZałącznik do Zarządzenia nr 19/ z dnia 14 stycznia 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2011 roku
więcej

Apel Burmistrza Miasta Łęczycy

Na podstawie art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z 1996 r ze zmianami) przypominamy o bezwzględnym zakazie wysypywania popiołu powstającego ze spalania węgla, żużla paleniskowego i innych odpadów powstających w czasie ogrzewania budynków na teren dróg gminnych, pasów drogowych czy tez innych nieruchomości.
więcej

Informacja dla stowarzyszeń sportowych

Informujemy, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na zadania sportowe:

- Otwarty Konkurs na dofinansowanie w 2011 roku zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci”- warunki udziału w naborze ofert dostępne są pod następującym adresem: http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/104/677/Otwarty_Konkurs_na_dofinansowanie_w_2011_roku_zadan_z_zakresu_rozwijania_sportu_.htmlZachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.
więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach w sprawie miejsca, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.


Załącznik
więcej

Informacja dotycząca wyjazdu na zimowiska w Poroninie i w Kościelisku

Informuję, że wyjazd na zimowiska:

- do Poronina w dniu 15 stycznia 2011 roku /sobota/ jest o godz. 8.00 – parking Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

- do Kościeliska w dniu 16 stycznia 2011 roku /niedziela/ jest o godz. 8.00 - parking Urzędu Miejskiego w Łęczycy.Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Teresa Kawczyńska
więcej

Informacja

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca związanego z realizacja zadań samorządu gminy w roku 2011 przez organizacje prowadzące działalności pożytku publicznego i wolontariatu w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki i wyżywienia dzieciom z tych rodzin.


Załącznik
więcej

Zimowiska w Kościelisku i Poroninie

Informujemy, że jest jeszcze kilka wolnych miejsc na zimowiska w Kościelisku i Poroninie

Telefon kontaktowy: 24 721 03-34


Załącznik
więcej

wszystkich aktualności: 14