Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Pożyczki unijne dla przedsiębiorców

Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach unijnej inicjatywy JEREMIE, będzie wspierać rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Przedsiębiorcy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowani możliwościami uzyskania pożyczek mogą kontaktować się ze Stowarzyszeniem w Biurze lokalnym w Łodzi przy ul. Jantarowej 10.Szczegółowe informacje: Unijne pieniądze dla Twojej firmy str.1 i str.2

więcej

Apel do Łęczycan!

Szanowni Państwo, przyłączmy się do akcji na rzecz Krzysztofa Michalskiego – wieloletniego dziennikarza Polskiego Radia Łódź. Pan Krzysztof ma glejaka wielopostaciowego, jeden z najgroźniejszych nowotworów mózgu.

Dziennikarz od bardzo wielu lat towarzyszy nam podczas ważnych wydarzeń i imprez, odbywających się na terenie Łęczycy. Śledził to, co działo się w naszym mieście i relacjonował na antenie Radia. Jest przyjacielem naszej Łęczycy. Pomóżmy! Poniżej zamieszczamy apel, jaki znajduje się na stronie Radia Łódź. Z góry bardzo dziękujemy
więcej

Ogłoszenie o naborze o kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu z zakresu wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w 2012 roku. (Zarządzenie Nr 120.3.2012 z dnia 12 stycznia 2012 r. Burmistrza Miasta Łęczyca) ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składu Komisji konkursowej opiniującej w/w oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie). Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 3 lutego 2012 roku /włącznie/ w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14.Treść ogłoszenia i formularz zgłoszeniowy
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 r. (Zarządzenie Nr 120.124.2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Burmistrza Miasta Łęczyca) ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składu Komisji konkursowej opiniującej w/w oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie). Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 26 stycznia 2012 roku /włącznie/ w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14.Pełna treść ogłoszenia i formularz zgłoszeniowy TUTAJ
więcej

Otwarty konkurs z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2012 roku. Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.3.2012 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2012 roku.Zarządzenie Nr 120.3.2012 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 12 stycznia 2012 r.
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku (Zarządzenie Nr 120.1.2012 z dnia 03 stycznia 2012 r. Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku) ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składu Komisji konkursowej opiniującej w/w oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie). Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 24 stycznia 2012 roku /włącznie/ w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14.Pełna treść ogloszenia o naborze!

Formularz zgłoszenia
więcej

Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca

W dniu 9 stycznia 2012 r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łęczycy złożyło ofertę wsparcia realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja spotkań integracyjnych w okresie zimowym dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej – podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy”. W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni tj. do dnia 17 stycznia 2012 r. /włącznie/ można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy przesyłać lub składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.TPD w Łęczycy - Oferta
więcej

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku. Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.1.2012 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 03 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku.Zarządzenie Nr 120.1.2012 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 03 stycznia 2012 r.
więcej

Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca

W nawiązaniu do Informacji, która ukazała się w dniu 29 grudnia 2011 r. w sprawie zgłaszania uwag dotyczących złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oferty Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego Łęczyca w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowanie i udział zespołu MMKS Łęczyca w rozgrywkach II ligi kobiet piłki siatkowej” informuję, że przedłuża się termin zgłaszania uwag dotyczących w/w oferty do dnia 05 stycznia 2012 r. /włącznie/. Uwagi należy przesyłać lub składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.
więcej

wszystkich aktualności: 9