Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 36 rząd B. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowiska mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 30.01.2013r do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowiska w dniu 30.01.2013r. o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Chroń przed grypą siebie i innych!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, że w okresie ostatnich dwóch tygodni odnotowano znaczny wzrost zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne. W celu zmniejszenia ryzyka zachorowań należy: - zaszczepić siebie i rodzinę - przestrzegać podstawowych zasad higieny, a przede wszystkim: podczas kaszlu i kichania zakrywać nos i usta chusteczką jednorazową, unikać masowych zgromadzeń, bliskiego kontaktu „twarzą w twarz”, w środkach transportu zbiorowego unikać niepotrzebnego dotykania powierzchni, myć często ręce, właściwie odżywiać się i ubierać stosownie do pory roku. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej WSSE w Łodzi: www.pis.lodz.pl.Chroń przed grypą siebie i innych - ulotka

Chroń przed grypą siebie i innych - film
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2013 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Zarządzenie Nr 120.5.2013 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2013 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składu Komisji konkursowej opiniującej w/w oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie). Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 29 stycznia 2013 roku /włącznie/ w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14.Formularz zgłoszenia
więcej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2013 roku, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku. Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.5.2013 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2013 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.Zarządzenie nr 120.5.2013

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120.5.2013
więcej

Wolne stanowiska sprzedaży na placu parkingowym przy ul. Kaliskiej

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na placu parkingowym (utwardzonym) znajdującym się przy cmentarzu w Łęczycy przy ul. Kaliskiej. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsc do dnia 28.02.2013r do godziny 15.30. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Komunikat

W związku z dużymi opadami śniegu Straż Miejska przypomina o obowiązkach dotyczących odśnieżania. Zima jest okresem, który stwarza szereg problemów nie tylko służbom drogowym. Należy bowiem pamiętać, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm) jednym z podstawowych obowiązków właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z położonych wzdłuż nieruchomości chodników.
więcej

Ogłoszenie o otwartym konkursie

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie/wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego, z zakresu kultury fizycznej i sportu. W ramach konkursu można składać wnioski na zadanie publiczne Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży poprzez: organizacje imprez sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym, na terenie województwa łódzkiego; organizacje imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim na obiektach typu Orlik – Orlikowa Liga Mistrzów. Szczegóły otwartego konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w zakładce BIP.
więcej

Informacja o zmianie terminu realizacji zadań publicznych w 2013 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje o wprowadzeniu zmian w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.3.2013 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2013 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.8.2013 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 17 stycznia 2013r.
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2013 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 120.3.2013 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2013 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składu Komisji konkursowej opiniującej w/w oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie). Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 25 stycznia 2013 roku /włącznie/ w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14.Formularz zgłoszenia

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

więcej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2013 roku, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.3.2013 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2013 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.Zarządzenie Nr 120.3.2013 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 8 stycznia 2013 r.
więcej

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Łęczycy

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku przeprowadzonego procesu certyfikacji Urząd Miejski w Łęczycy w dniu 18 grudnia 2012r otrzymał Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością, potwierdzający spełnienie wymagań normy PN – EN ISO 9001: 2009 w zakresie wykonywania zadań administracji samorządowej wynikających z przepisów prawa, służących zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań wspólnoty lokalnej. Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ma na celu realizację nadrzędnego celu Urzędu Miejskiego w Łęczycy, jakim jest skuteczna realizacja zadań publicznych oraz profesjonalna obsługa klientów urzędu ukierunkowana na ciągły rozwój Miasta Łęczyca oraz stałe podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej. Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn.”Kompetentny urzędnik – wyższa jakość obsługi mieszkańców”.

więcej

1 2 następna wszystkich aktualności: 19