Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 9

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 18:00 dnia 31.01.2014 do godz. 03:00 dnia 01.02.2014

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%więcej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Uprzejmie informujemy, iż od 23 stycznia 2014r. funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na ul. Staromiejskiej 5 w Łęczycy. PSZOK jest czynny: we wtorki i czwartki w godz: 10.00-13.00 oraz w soboty w godzinach 12.00-16.00. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Problemowych należy nieodpłatnie umieszczać odpady problemowe:

• Przeterminowane leki i chemikalia

• Zużyte baterie i akumulatory

• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

• Meble i inne odpady wielkogabarytowe

• Odpady budowlane i rozbiórkowe

• Zużyte opony
więcej

Wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 25 rząd B, miejsce 26 rząd C. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 30.01.2014r. do godziny 11.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 30.01.2014r. o godzinie 12.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.Plan targowiska miejskiego (pobierz tutaj)
więcej

APEL DO MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁĘCZYCA

Uprzejmie prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po chodnikach i drogach na terenie miasta, a jeśli to możliwe nie wyjeżdżanie samochodami.

Od wczoraj, tj. 19.01.2014 r. warunki pogodowe w znacznym stopniu utrudniają wykonanie usługi zimowego utrzymania miasta w sposób zapewniający bezpieczeństwo mieszkańcom.

Mimo dołożenia maksymalnej staranności poprzez posypywanie i odśnieżanie ulic, ciągłe opady marznącego deszczu niweczą prace służb odśnieżających miasto.

Jeszcze raz apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach i chodnikach.
więcej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert

Burmistrz Miasta Łęczyca zaprasza do zgłaszania osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku /Zarządzenie Nr 120.6.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku.

Zgłoszenia należy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Urząd Miejski w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca z dopiskiem „Komisja konkursowa – wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku” w terminie do dnia 24 stycznia 2014 r. /włącznie/.
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 120.2.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.
więcej

Wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 1 rząd G, miejsce 3 rząd G. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 15.01.2014r do godziny 12.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 16.01.2014r. o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.Mapka targowiska z oznaczonymi stanowiskami sprzedaży (kliknij tutaj, aby pobrać)
więcej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014r.

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.6.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyca nr 120.6.2014 (pobierz tutaj)
więcej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.2.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.Zarządzenie Nr 120.2.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 7 stycznia 2014 r.
więcej

Spotkania w Punkcie Pośrednictwa Pracy


W styczniu 2014r. w Punkcie Pośrednictwa Pracy w Łęczycy odbędą się grupowe spotkania na następujące tematy: 9 stycznia- "Przedsiębiorczość - Twoja własna mała firma", 16 stycznia - "Możliwości zatrudnienia na lokalnym i regionalnym rynku pracy", 23 stycznia - "Internet niezbędnym narzędziem w poszukiwaniu pracy". Spotkania będą odbywać się przy ul. Belwederskiej 38 w Łęczycy.
Szczegółowe informacje dotyczące tematów spotkań (pobierz tutaj).
więcej

Wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 1 rząd G, miejsce 3 rząd G. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 15.01.2014r do godziny 12.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 16.01.2014r. o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.Mapka targowiska z oznaczonymi stanowiskami sprzedaży (kliknij tutaj, aby pobrać)
więcej

wszystkich aktualności: 13