Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe do składu komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Zarządzenie Nr 120.6.2015 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146 z późn. zm.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.
więcej

Wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 36 rząd B, miejsce 1 rząd G, miejsce 3 rząd G. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 29.01.2015 r do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 29.01.2015 r o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Powołanie członków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycy

Zarządzeniem nr 120.9.2015 z dnia 22 stycznia 2015r. Burmistrz Miasta Łęczyca powołał członków Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycy oraz zatwierdził Regulamin Pracy Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Poniżej zamieszczamy treść dokumentów.Zarządzenie nr 120.9.2015 (pobierz tutaj)

Regulamin (pobierz tutaj)
więcej

Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy

Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym Pn: "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży – podopiecznych TPD w Łęczycy".Treść oferty (pobierz tutaj)
więcej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w 2015r. z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146 z późn. zm.), na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.Zarządzenie nr 120.6.2015 Burmistrza Miasta Łęczyca (treść Zarządzenia pobierz tutaj)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia (pobierz tutaj)
więcej

Opinie w sprawie projektu "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami..."

Burmistrz Miasta Łęczyca zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. Z 2013 r, poz.856) do udziału w zaopiniowaniu projektu „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2015 rok”.

Opiniować mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Łęczyca oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. Z 2013 r, poz. 856).
więcej

Uważajmy na bezpańskie psy!

Ludzka bezmyślność nie zna granic. W okolicach ulicy Lotniczej błąkały się dwa dość groźnie wyglądające psy. Na razie nie udało się ustalić właściciela lub właścicieli psów. - Dzisiaj wpłynęło do nas zgłoszenie o dwóch psach widzianych przez mieszkańców w okolicy ulicy Lotniczej – mówią strażnicy. Okazało się, że faktycznie są tam dwa psy, którymi nikt się nie zajmuje. Jeden ze zwierzaków to prawdopodobnie rottweiler, a drugi mieszaniec. - Pytaliśmy okolicznych mieszkańców, czy znają te psy lub wiedzą do kogo należą – dodają strażnicy. - Będziemy starali się jednak ustalić, do kogo należą te zwierzęta.
 

więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 3: Silny wiatr

Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Zespół w Poznaniu

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 13:00 dnia 09.01.2015 do godz. 22:00 dnia 09.01.2015

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu. Wieczorem i na początku nocy wiatr będzie słabł.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Po przejściowym spadku prędkości wiatru w nocy, na sobotę prognozowany jest ponowny wzrost prędkości i wydanie kolejnego ostrzeżenia.
więcej

Znaleziono dwa psy - właścicieli prosimy o kontakt

W dniu 06.01.2015 r. (wtorek) przy ulicy Wrzosowej w Łęczycy znaleziono dwa psy - pies typu rottweiler oraz suczka, która posiada obrożę. Psy obecnie znajdują się w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Łęczycy. Właścicieli psów prosimy o kontakt pod numer: 506-283-727 (telefon kontaktowy do Schroniska). 

więcej

Wyniki konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych w 2015r.

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku /Zarządzenie Nr 120.1.2015 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 02 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku/ - dokonano wyboru oferty złożonej przez Polski Komitet Pomocy Społecznej, Zarząd Okręgowy, 93-005 Łódź, ul. Wólczańska 217/219 realizacji zadania publicznego w okresie od dnia 02 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. pod nazwą: „Usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku” oraz przyznano środki publiczne na realizację w/w zadania w kwocie: 210.000,00 zł /słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych/.

Zarządzenie Nr 120.1.2015 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 02 stycznia 2015 r.
więcej

Bonifikaty dla kupujących mieszkania!

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Łęczycy przyjęty został projekt uchwały określającej zasady sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielolokalowych stanowiących zasób nieruchomości miasta Łęczyca wraz ze sprzedażą gruntu lub oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste.

Lokale mieszkalne będące w zasobach miasta Łęczyca będą mogły być sprzedawane z bonifikatą od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego w wysokości: 95% przy zapłacie jednorazowej, 80% w systemie ratalnym. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15% ceny nieruchomości gruntowej.
więcej

Poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z terenu Łęczycy, które będą opiekowały się pacjentami po 1 stycznia 2015 roku


Stan na 2 stycznia bieżącego roku


NZOZ PULS s.c. ulica M. Konopnickiej 10 Łęczyca 24 721 50 11

NZOZ MEDAR ulica Kilińskiego 4 Łęczyca 24 721 24 42

(źródło NFZ Łódź)

więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne: silny wiatr

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 02.01.2015 do godz. 13:00 dnia 03.01.2015

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

PCZK w Łęczycy

J. Ożadowicz

więcej

wszystkich aktualności: 13