Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Od jutra rozpoczyna funkcjonowanie Strefa Płatnego Parkowania przed Urzędem Miejskim w Łęczycy

Na terenie parkingu przed Urzędem Miejskim w Łęczycy, gdzie Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 listopada 2016r. wprowadzono Strefę Płatnego Parkowania. Strefa będzie funkcjonować od 1 lutego br.


Kierowca, wjeżdżając do strefy płatnego parkowania będzie pobierał bilet w terminalu wjazdowym. Bilet trzeba zachować w celu dokonania opłaty za parkowanie podczas wyjazdu ze strefy płatnego parkowania. Opłaty będą dokonywane w kasie automatycznej znajdującej się w terminalu wyjazdowym. Płatności będzie można dokonywać gotówką lub kartą płatniczą. Kasa automatyczna będzie przyjmować opłaty w monetach 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł i 2 zł. Pozostawienie auta w Strefie Płatnego Parkowania na pierwsze pół godziny będzie bezpłatne. Przekroczenie 30 minut spowoduje naliczenie opłat za pierwszą godzinę - 1,50 zł, za drugą - 1,70, za trzecią - 2 zł, i po 1,50 zł za każdą następną godzinę.
więcej

22-28 stycznia - Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy 2017

Co roku, w ostatnim tygodniu stycznia (tym razem w dniach 22–28 stycznia) przypada Europejski Tydzień Profilaktyki Raka Szyjki Macicy. To wydarzenie, zainicjowane w 2007 r. przez European Cervical Cancer Association (ECCA), jest dobrą okazją do przypomnienia podstawowych informacji o tej chorobie.

Rak szyjki macicy stanowi czwartą przyczynę zgonów wśród kobiet, wywołanych chorobami nowotworowymi. Każdego roku z powodu raka szyjki macicy umiera na całym świecie 260 tys. kobiet.

W Polsce co roku rak szyjki macicy diagnozowany jest u 4 tys. kobiet (czyli u 10 dziennie).
więcej

Wybory uzupełniające do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Łódzkiego ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego celem uzupełnienia składu Rady.więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji opiniującej oferty z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Zarządzenie Nr 120.3.2017 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.


Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.4.2017 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 11 stycznia 2017r. (do pobrania tutaj).więcej

Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Szczegółowe informacje zawiera  Zarządzenie Nr 120.3.2017 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 11 stycznia 2017r. (do pobrania tutaj).

więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty z zakresu turystyki i krajoznawstwa

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa (Zarządzenie Nr 120.5.2017 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.

Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120. 6.2017 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 11 stycznia2017 r. (do pobrania tutaj).
więcej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.1.2017 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 03 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (do pobrania tutaj).
więcej

wszystkich aktualności: 7