Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Akcja honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Łęczycy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi w dniu 9 listopada przeprowadzi akcję honorowego oddawania krwi w Łęczycy. Autobus do poboru krwi będzie ustawiony na parkingu przed budynkiem Urzędu Miejskiego (ul. M. Konopnickiej 14) w godz. 8.00-10.00.
więcej

Strategia Rozwoju dla Gminy Miasto Łęczyca na lata 2013 – 2020 uchwalona

25 października 2012 roku, podczas sesji nr XXIV Rady Miejskiej w Łęczycy, uchwalona została Strategia Rozwoju dla Gminy Miasto Łęczyca na lata 2013 – 2020. Dokument został opracowany przy współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego oraz firmą Deloitte. W dokumencie określono długofalowe cele oraz priorytety rozwoju Miasta, a także kierunki działań.Strategia Rozwoju dla Gminy Miasto Łęczyca na lata 2013-2020 (pobierz dokument)
więcej

Informacja nt. parkingu przy cmentarzu (ul. Kaliska)

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, iż w dniach 17.10.2012 – 16.11.2012 na placu parkingowym (nieutwardzonym) znajdującym się przy cmentarzu w Łęczycy przy ul. Kaliskiej nie będzie parkingu. Plac ten będzie przeznaczony do handlu kwiatami i zniczami przez osoby posiadające rezerwację stanowiska sprzedaży.
więcej

Akcja honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Łęczycy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi organizuje akcję honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Łęczycy w dniu 26 października 2012 r. w godzinach od 8.00 do 10.00. Ambulans do poboru krwi będzie czekał przed Starostwem Powiatowym w Łęczycy.
więcej

Informacja Wojewody Łódzkiego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło procedurę podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" w 2013r. Zgodnie z założeniami Programu rezerwa ta zostanie rozdysponowana na realizację konkretnych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe.Zapraszamy do zapoznania z pełną treścią pisma Wojewody Łódzkiegowięcej

Prace remontowe ul. Popiełuszki

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” w Łęczycy informuje, iż w związku z pracami remontowymi ulicy Popiełuszki w dniu 22.10.2012 r. (poniedziałek) uprasza się o niestawianie pojazdów w obrębie ulicy Popiełuszki. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy. 
więcej

Akcja honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Łęczycy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi organizuje akcję honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Łęczycy w dniach 19 i 26 października 2012 r. w godzinach od 8.00 do 10.00. Ambulans do poboru krwi będzie czekał przed Starostwem Powiatowym w Łęczycy.
więcej

Informacja

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, iż w dniach 17.10.2012 – 16.11.2012 na placu parkingowym (nieutwardzonym) znajdującym się przy cmentarzu w Łęczycy przy ul. Kaliskiej nie będzie parkingu. Plac ten będzie przeznaczony do handlu kwiatami i zniczami przez osoby posiadające rezerwację stanowiska sprzedaży.
więcej

Komunikat!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w dniu 17 października 2012 roku (środa) w godz. 8.00 – 10.00 nastąpi przerwa w dostawie wody (w obrębie ul. Konopnickiej na odcinku między ul. Belwederską, a ul. Kaliską). Przepraszamy za utrudnienia z tym związane.
więcej

IV Bieg Papieski przełożony!!!

Informujemy,iż w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi IV Bieg Papieski został przełożony na 19 października 2012r. (piątek). Rozpoczęcie o godz. 9.30. Bardzo przepraszamy za zmiany.
więcej

Akcja honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Łęczycy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi organizuje akcję honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Łęczycy w dniach 5, 12, 19, 26 października 2012 r. w godzinach od 8.00 do 10.00. Ambulans do poboru krwi będzie czekał przed Starostwem Powiatowym w Łęczycy.
Przygotowanie do oddania krwi 

Kliknij, aby powiększyć plakaty

więcej

Inauguracja roku akademickiego ŁUTW

Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łęczycy serdecznie zaprasza na inaugurację roku akademickiego 2012/2013, która odbędzie się 9 października 2012 roku o godz. 17.00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Łęczycy.

                                                                                                                                                                                                         Prezes

Włodzimierz Sroczyński

więcej

Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca

W dniu 28 września 2012 r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Miejski Klub Sportowy „Górnik” Łęczyca złożył ofertę powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz organizacja i udział w rozgrywkach wojewódzkich ŁZPN w kategorii Deyna i Górski”.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni tj. do dnia 09 października 2012 r. /włącznie/ można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy przesyłać lub składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.MKS „Górnik” Łęczyca – Oferta
więcej

wszystkich aktualności: 15