Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Zintegrowany Informator Pacjenta - UWAGA, zmiana terminu!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do założenia własnego konta internetowego w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. W dniu 4 listopada br. (poniedziałek) od godziny 10:00, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Łęczycy, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy pomogą w uzyskaniu dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). Do założenia własnego konta niezbędny jest dowód osobisty lub paszport. Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Założenie własnego konta w ZIP zapewni Państwu szybki i bezpieczny dostęp do ważnych informacji dotyczących swojego leczenia.

Więcej informacji o ZIP: http://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/zip
więcej

Parking przy cmentarzu w dniach 29.10-04.11.2013r.

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, iż w dniach 29.10.2013 – 04.11.2013 na placu parkingowym utwardzonym (kostką brukową) znajdującym się przy cmentarzu w Łęczycy przy ul. Kaliskiej nie będzie parkingu od strony parkanu. Połowa tego parkingu będzie przeznaczona do handlu kwiatami i zniczami przez osoby posiadające rezerwację stanowiska sprzedaży. Połowa parkingu od strony ulicy Kaliskiej będzie przeznaczona do parkowania samochodów.
więcej

IX Wojewódzka Konferencja Profilaktyczna

Mam zaszczyt zaprosić do udziału w IX Wojewódzkiej Konferencji Profilaktycznej „Zdrowie a zachowania ryzykowne młodzieży”, która odbędzie się w Łodzi dnia 26 listopada 2013r. Konferencja kierowana jest do przedstawicieli władz lokalnych, dyrektorów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pielęgniarek szkolnych, koordynatorów programów profilaktycznych oraz pracowników zajmujących się rozwiązywaniem problemów zdrowotnych młodzieży.


Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi

Urszula Sztuka-Polińska
więcej

Zintegrowany Informator Pacjenta

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do założenia własnego konta internetowego w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta. W dniu 29 października br. (wtorek) od godziny 10:00, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Łęczycy, odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy pomogą w uzyskaniu dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). Do założenia własnego konta niezbędny jest dowód osobisty lub paszport. Zintegrowany Informator Pacjenta, jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym zarejestrowanym użytkownikom historyczne dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Założenie własnego konta w ZIP zapewni Państwu szybki i bezpieczny dostęp do ważnych informacji dotyczących swojego leczenia. Więcej informacji o ZIP: http://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/zip.
więcej

Spotkanie z osobami, które złożyły podania o przyznanie stanowiska sprzedaży

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, iż w dniu 15.10.2013 (wtorek) o godzinie 10.00 odbędzie się spotkanie z osobami, które złożyły podania o przyznanie stanowiska sprzedaży na placu parkingowym znajdującym się przy cmentarzu w Łęczycy przy ul. Kaliskiej. Zainteresowanych prosimy o przybycie do budynku Urzędu Miasta- pokój 51 Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska”.
więcej

Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca

W dniu 30 września 2013 r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Miejski Klub Sportowy „Górnik 1956” Łęczyca złożył ofertę powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej oraz organizacja i udział w rozgrywkach wojewódzkich ŁZPN w kategorii senior i Kuchar”. W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 09 października 2013 r. /włącznie/ można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy przesyłać lub składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.MKS „Górnik 1956” Łęczyca – Oferta
więcej

Spotkanie z osobami, które złożyły podania o przyznanie stanowiska sprzedaży

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, iż w dniu 04.10.2013 o godzinie 12.00 odbędzie się spotkanie z osobami, które złożyły podania o przyznanie stanowiska sprzedaży na placu parkingowym (utwardzonym) znajdującym się przy cmentarzu w Łęczycy przy ul. Kaliskiej. Zainteresowanych prosimy o przybycie do budynku Urzędu Miasta pokój 51- Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska”.
więcej

wszystkich aktualności: 7