Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Zaproszenie do konsultacji społecznych

Burmistrz Miasta Łęczyca zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia programu współpracy. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska organizacji działających na terenie miasta w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 29 października 2015 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 05 listopada 2015 r.Treść Zarządzenia nr 120.138.2015 Burmistrza Miasta Łęczyca (proszę pobrać)

Formularz konsultacji (do pobrania tutaj)
więcej

Kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy mieszkańców Łęczycy, iż w dniu 18 listopada br. (środa) na terenie miasta przeprowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, tapczany, dywany itp.). W celu ułatwienia odbioru, odpady należy wystawić w dniu zbiórki w godzinach od 6.00 do 7.00:

- w przypadku zabudowy wielorodzinnej w miejscach wyznaczonych do gromadzenia odpadów,

- w przypadku zabudowy jednorodzinnej przed posesję.
więcej

wszystkich aktualności: 2