Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Biuro Rzeczy Znalezionych

Od dnia 23.09.2011 r. na terenie Powiatu Łęczyckiego funcjonuje biuro rzeczy znalezionych, które mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Łęczycy. Regulamin biura oraz pozostałe informacje dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa w zakładce Biuro Rzeczy Znalezionych.

Starostwo Powiatowe

więcej

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium sportowego

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/43/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 03 marca 2011 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe z późn. zm. w Uchwale Nr XI/73/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w w/w Uchwale Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2012 roku za osiągnięte wyniki sportowe w 2011 roku.Pobierz ogłoszenie
więcej

INFORMACJA!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05 listopada (sobota)

Urząd będzie czynny w godzinach 07.30- 15.30.

więcej

wszystkich aktualności: 3