Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Umowa o dofinansowanie na rewaloryzację Parku Miejskiego podpisana

Informujemy, iż w dniu 21 listopada br. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Łęczycy". Na ten cel Gmina Miasto Łęczyca pozyskała 960.000,00 zł dotacji. Całkowita wartość zadania wynosi 1.050.733,38 zł. W latach 2015-2016 prowadzone będą prace rewaloryzacyjne, polegające  m.in. na pielęgnacji zieleni, modernizacji cieku wodnego fosy, budowie ścieżek, pracach remontowych altany, oraz montażu urządzeń fitness, budowie boiska do gry w boule.www.zainwestujwekologie.pl


więcej

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ku=omunalnymi

Uprzejmie informujemy, iż w związku z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 10.11.2014 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązujący wzór deklaracji znajduje się w zakładce Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz na stronie www.bip.leczyca.info.pl.
więcej

Podziękowania Burmistrza Miasta Łęczyca

Szanowni Łęczycanie!

Dziękuję! Przede wszystkim za udział w tegorocznych wyborach samorządowych. Dziękuję również za osiem ostatnich lat, w ciągu których dzięki Waszym decyzjom piastowałem stanowisko Burmistrza Królewskiej Łęczycy.

Nasze miasto zmieniło się na przestrzeni tego czasu. Stało się to również dzięki Waszym staraniom. Dzięki wysiłkowi, jakie kadra nauczycielska włożyła w kształcenie dzieci i młodzieży, staraniom pracowników wszystkich jednostek podległych Urzędowi, dzięki radnym Rady Miejskiej, pracownikom Urzędu Miejskiego i oczywiście dzięki Wam Szanowni Mieszkańcy. To Wasze głosy, uwagi czy sugestie były dla mnie kierunkowskazem i wyznacznikiem podejmowanych decyzji.

Inicjatywa, wiedza i doświadczenie osób zaangażowanych w rozwój Łęczycy pozytywnie wpłynęły na jej ewolucję. Jestem przekonany, że tak solidnie przygotowane na przyjęcie środków unijnych z nowej perspektywy – miasto, sukcesywnie wzrastać będzie w swym potencjale gospodarczym.

Sprawowanie Urzędu Burmistrza było dla mnie ogromnym zaszczytem.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Olszewski

więcej

Właściciele, zarządcy obiektów budowlanych w powiecie łęczyckim

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, a także w nawiązaniu do Rozporządzenia nr 4/10 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łęczycy przypomina o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego. Przygotowanie winno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych oraz stanu sprawności instalacji grzewczych, w tym instalacji gazowej, pieców CO i CW. Proszę pamiętać także o obowiązku utrzymywania obiektów budowlanych we właściwym stanie technicznym, zapobieganiu przeciążenia konstrukcji zalegającym na dachu śniegiem, systematycznego usuwania śniegu i lodu oraz nawisów śnieżnych i sopli z dachów, stropodachów, tarasów użytkowych, balkonów, gzymsów, rynien oraz innych elementów budynku lub innych obiektów budowlanych. powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łęczycy
więcej

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów sportowych dla osób fizycznych (zawodników) w 2015 roku

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór wniosków o przyznanie okresowych stypendiów sportowych dla osób fizycznych (zawodników) w 2015 roku za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym w 2014 roku.

Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.136.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie okresowych stypendiów sportowych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

Zarządzenie Nr 120.136.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 19 listopada 2014r.(pobierz tutaj)

więcej

Oświadczenie Burmistrza Miasta Łęczyca

Szanowni Państwo,

Portal ELE24 bezprawnie upublicznia wybrane nagrania z rozmów z Burmistrzem Miasta Łęczyca – Andrzejem Olszewskim. Nagrania znajdujące się na portalu wykonane zostały ponadto bez wiedzy Burmistrza. Pomimo, że ELE24 nie uzyskało zgody na publikację nielegalnie posiadanych nagrań, w dniu dzisiejszym fragmenty zostały upublicznione. Jeżeli portal w dalszym ciągu będzie podejmował takie działania, powiadomimy o tym odpowiednie organy ścigania. Nie chodzi o treść przeprowadzonych rozmów, ale o sposób działania dziennikarza Adama Olejniczaka z ELE24. Poniżej znajdują się scany korespondencji pomiędzy portalem ELE24 a Burmistrzem Miasta Łęczyca.Wniosek portalu (pobierz tutaj)

Odpowiedź Burmistrza Łęczycy (pobierz tutaj)
więcej

Wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 1 rząd G, miejsce 3 rząd G. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 25.11.2014r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 25.11.2014r. o godzinie 10.30. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 1 rząd G, miejsce 3 rząd G. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 14.11.2014r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 14.11.2014r. o godzinie 10.30. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: Parafii Rzymsko - Katolickiej Niepokalanego Poczęcia N.M. Panny w Łęczycy

Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: Parafii Rzymsko - Katolickiej N.M. Panny w Łęczycy na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym Pn: Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży działającej przy Klasztorze OO. Bernardynów w Łęczycy w ramach prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakreie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Bliżej Boga - wyjazd do Kotonia".Oferta (pobierz tutaj)
więcej

Szczenięta szukają domu

Dziś do Straży Miejskiej w Łęczycy trafiło 5 szczeniaków: 3 suczki i 2 psy. Zostały znalezione w Parku Miejskim. Osoby zainteresowane adopcją szczeniąt prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 24 721 03 36, 510 099 252 lub osobisty w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. M. Konopnickiej 14.

 

 

 

więcej

Znaleziono suczkę

W dniu 03.11.2014 r. Straż Miejska w Łęczycy wraz z pracownikami Jednostki Budżetowej „Zieleń Miejska” w Łęczycy odłowili psa. Z relacji świadków wynika, iż pies ten został potrącony przez samochód. W wyniku wypadku suczka straciła jedno oko. Niestety lekarz weterynarii stwierdził, iż pies nie widzi na drugie oko. Zwracamy się z prośbą do właściciela o kontakt osobisty w siedzibie Straży Miejskiej w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14 lub kontakt telefoniczny pod numerem 24-721-03-36. 

więcej

wszystkich aktualności: 11