Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Dwa wolne stanowiska sprzedaży na targowisku

Jednostka Budżetowa “Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada dwa wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek:

1. miejsce 38 rząd B
2. miejsce 9 rząd D

Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 30.12.2008r.

więcej

Ogłoszenie o przetargu ŁSSE

W dniu 19 grudnia br. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna wyłoni przedsiębiorcę, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Łęczyca, Kompleks II oraz nabędzie nieruchomość gruntową składającą się z działek gruntu o nr 38/7, 1403/1, 38/9, 1403/2, 36/20, 38/11 i 1403/3 położoną w Łęczycy. Treść ogłoszenia o warunkach i rozstrzygnięciu przetargu znajduje się na stronie internetowej ŁSSE: www.sse.lodz.pl.

więcej

Pieniądze na sport

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w 2009 roku.

Szczegóły konkursu

więcej

wszystkich aktualności: 3