Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca

W dniu 28 grudnia 2011 r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Łęczyca złożył ofertę powierzenia realizacji zadania publicznego pn. „Przygotowanie i udział zespołu MMKS Łęczyca w rozgrywkach II ligi kobiet piłki siatkowej”. W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni tj. do dnia 04 stycznia 2012 r. /włącznie/ można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy przesyłać lub składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.

MMKS Łęczyca – Oferta
więcej

SYLWESTER W ŁĘCZYCY

SYLWESTER 2011/2012

godz. 22.00-2.00

Pl. Kościuszki w Łęczycy (przy Ratuszu Miejskim)

O PÓŁNOCY POKAZ FAJERWERKÓW

Zapraszamy Łęczycan na wspólne powitanie

NOWEGO 2012 ROKU!
więcej

Konkurs z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

ZARZĄDZENIE nr 120.124.2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012 roku.Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyca

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łęczyca
więcej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Łęczyca

W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łęczycy położonego w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza, Ozorkowskie Przedmieście, Górniczej, terenów PKP i kolei wąskotorowej, zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do dnia 18.01.2012 r. na adres Urzędu Miejskiego w Łęczycy, ul. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca. Szczegółowe granice obszaru objętego planem oraz informacje dotyczące formy i sposobu składania wniosków zawarte są w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta Łęczyca w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu w BIP Urzędu Miejskiego w Łęczycy.
więcej

Ogłoszenie o wolnych stanowiskach na targowisku miejskim

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 18 rząd B; miejsce 29 rząd B; miejsce 38 rząd B; miejsce 2 rząd E; miejsce 11 rząd E. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 29.12.2011r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 29.12.2011r. o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Nabór uczestników do udziału w projekcie "Łęczycka integracja"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy zaprasza wszystkim osoby korzystające z pomocy MOPS do udziału w projekcie pn. "Łęczycka integracja". Zainteresowani uczestnictwem proszeni są o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka pod nr tel. 24 721 23 71 lub w siedzibie MOPS - pok. 4.Szczegóły tutaj
więcej

Komunikat

U W A G A !

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 grudnia 2011r.(wtorek)

z powodu wdrażania nowego programu obsługi klienta

Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego


będą czynne od godz. 13,00 do godz. 17,30.

Za utrudnienia przepraszamy.
więcej

Bezpłatne badanie słuchu

Burmistrz Łęczycy oraz Centrum Badania Słuchu APH-MED WARSZAWA zapraszają mieszkańców Łęczycy na BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU, które odbędzie się 21 grudnia 2011r. w Urzędzie Miejskim w Łęczycy. Zapisy przyjmowane są w Sekretariacie UM pod nr tel. 024 721 03 42.
Szczegóły TUTAJ

więcej

wszystkich aktualności: 9