Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Informacja o przyznaniu stypendiów sportowych

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje o przyznaniu stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczony wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 120.117.2012 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania okresowych stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.Wykaz zawodników, którym przyznano stypendia sportowe
więcej

24 grudnia Urząd Miejski nieczynny!

Informujemy, iż 24 grudnia 2012r. Urząd Miejski w Łęczycy będzie nieczynny. Dyżur Urzędu Stanu Cywilnego na Pl. T. Kościuszki 33 w godz. 8.00-12.00. Za utrudnienia przepraszamy.
więcej

Informacja Burmistrza Miasta Łęczyca

W dniu 17 grudnia 2012 r. w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łęczycy złożyło ofertę wsparcia realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i życiowej – podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy”. W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni tj. do dnia 27 grudnia 2012 r. /włącznie/ można zgłaszać uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy przesyłać lub składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca.Oferta TPD w Łęczycy
więcej

Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce

Szanowni Łęczycanie, W związku ze zmiana systemu transmisji danych przez telewizję z analogowego na cyfrowy przekazujemy informację, wystosowaną przez Wojewodę Łódzkiego – Jolantę Chełmińską. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią: Niebawem telewizja całkowicie zmieni system transmisji danych z analogowego na cyfrowy. Odbiór naziemnej telewizji cyfrowej będzie wiązał się z koniecznością dołączenia do analogowego odbiornika telewizyjnego odpowiedniego urządzenia umożliwiającego odbiór sygnału cyfrowego, zwanego set-top-boxem (STB) lub popularnie dekoderem. Innym rozwiązaniem jest wymiana analogowego odbiornika na cyfrowy, poprzez np. zakup w pełni zintegrowanego i zamkniętego pod względem funkcjonalnym cyfrowego odbiornika telewizyjnego. Podkreślenia wymaga fakt, że wprowadzane zmiany będą dotyczyły jedynie tych osób, które odbierają telewizję z nadajników naziemnych. Osoby korzystające z usług sieci kablowych oraz płatnych platform satelitarnych, nie będą musiały wymieniać odbiorników ani instalować dekoderów do odkodowania sygnału cyfrowego. Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony internetowej kampanii informacyjnej o naziemnej telewizji cyfrowej: www.cyfryzacja.gov.p.
więcej

Badanie ankietowe wśród klientów Urzędu

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w dniach 17 grudzień 2012r – 31 styczeń 2013r. na terenie Urzędu Miejskiego w Łęczycy zostanie przeprowadzone badanie ankietowe wśród klientów Urzędu. W związku z tym , iż wyniki ankiet posłużą do usprawnienia pracy Urzędu oraz zapewnienia jak najlepszego zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów prosimy o ich wypełnianie przy okazji załatwiania spraw. Państwa zdanie ma dla nas ogromne znaczenie dlatego chcielibyśmy, aby każdy skorzystał z możliwości wyrażenia swojej opinii o pracy Urzędu. Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy. Formularze ankiet będą dostępne w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu. Wypełnione druki prosimy wrzucać do specjalnie oznaczonych skrzynek: • Urząd Miejski w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 14 –Kancelaria Urzędu(parter), • Ratusz Miejski –Plac T. Kościuszki 33 (parter) Badanie ankietowe jest prowadzone w związku z realizacją projektu pn. ”Kompetentny urzędnik-wyższa jakość obsługi mieszkańców” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu.ANKIETA (PDF)
więcej

Darowizny i dotacje

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat dotacji, darowizn udzielanych z ramienia Fundacji i Stowarzyszeń. Zestawienie zawiera wszelkie dane niezbędne przy wnioskowaniu o pomoc dla np.: Przedszkoli, Szkół, Bibliotek, Instytucji Kultury, Kościołów, Fundacji i Stowarzyszeń.http://interclubfemina.pl/fundacjegrantodawcy/
więcej

Komunikat dla mieszkańców

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łęczyca Urząd Miejski w Łęczycy będzie czynny w dniu 8 grudnia 2012r. (sobota) w zamian za dzień 24 grudnia br.
więcej

Kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił otwarty konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego. Szczegóły na stronie http://www.bip.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/bip/bip/ogloszeniakomunikaty/konkursy/k2010-21/konkursy_2010.
więcej

wszystkich aktualności: 13