Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

OSTRZEŻENIE Nr 68

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 03:00 dnia 22.12.2014 do godz. 18:00 dnia 23.12.2014

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.
więcej

OSTRZEŻENIE Nr 67

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 10:00 dnia 20.12.2014 do godz. 02:00 dnia 21.12.2014

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

PCZK w Łęczycy

J. Ożadowicz

więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 120.150.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146 z późn. zm.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.
więcej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146 z późn. zm.), na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku (Zarządzenie Nr 120.146.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146 z późn. zm.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.
więcej

Otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku.

Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.146.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku.Zarządzenie Nr 120.146.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 10 grudnia 2014 r. (pobierz tutaj)
więcej

Nowe ceny energii

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łęczycy informuje, że zgodnie z nową taryfą ciepła zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i umowami sprzedaży ciepła z dniem 1 stycznia 2015 roku będą obowiązywały nowe ceny energii.Szczegóły znajdują się w Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 listopada 2014r. (pobierz tutaj) oraz dokumencie "Taryfa dla ciepła" (pobierz tutaj).

więcej

Wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 1 rząd G, miejsce 3 rząd G. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 30.12.2014r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 30.12.2014r. o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Dofinansowanie szkoleń pracowniczych

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zachęca do skorzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - nowego instrumentu rynku pracy, adresowanego do pracodawców, którzy chcą sfinansować koszty kształcenia ustawicznego pracowników, w celu ich przekwalifikowania oraz doskonalenia i rozwijania kwalifikacji zawodowych.
więcej

Informacja z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotycząca incydentu w elektrowni atomowej na Ukrainie w dniu 28.11.2014r.


Sytuacja na Ukrainie: brak jakiegokolwiek zagrożenia w związku z incydentem w elektrowni jądrowej na Ukrainie – 5 grudnia 2014r.


W związku z rozpowszechnianiem przez nieodpowiedzialne osoby nieprawdziwej informacji o zagrożeniu spowodowanym incydentem w ukraińskiej elektrowni jądrowej Zaporoże na Ukrainie, Państwowa Agencja Atomistyki informuje, że brak jakiegokolwiek zagrożenia radiacyjnego dla Polski. Sytuacja radiacyjna kraju jest całodobowo monitorowana przez Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych. Na podstawie danych z systemu stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych nie stwierdzono żadnych odchyleń od wartości normalnych (nie odnotowano wzrostu poziom mocy dawki promieniowania gamma na terenie Polski).
więcej

Wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 1 rząd G, miejsce 3 rząd G. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 10.12.2014r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 10.12.2014r. o godzinie 10.30. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Komunikat dla kierowców

W dniu 6 grudnia w godz. 9.00-10.15 część parkingu przed Urzędem Miejskim w Łęczycy (wzdłuż budynku Urzędu) będzie nieczynna ze względu na rozpoczynający się tutaj X Rajd Mikołajkowy. Bardzo prosimy o to, by w tym czasie nie parkować pojazdów. Za utrudnienia przepraszamy.


Straż Miejska w Łęczycy
więcej

Kolorka szuka domu

3-letnia kocica szuka dla siebie domu. Kolorka jest wysterylizowana. Osoby zainteresowane adopcją kotki proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 885 848 471.
więcej

wszystkich aktualności: 13