Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Na Styku Kultur 2011

W dniu 25 lutego rozpoczynają się w Łodzi XVII Targi - Regiony Turystyczne Na Styku Kultur 2011. Impreza odbędzie się w Hali Expo na ul. Stefanowskiego 30. Miasto Łęczyca jest obecne na Targach, prezentując swoją ofertę wraz z innymi podmiotami, należącymi do Centralnego ŁUK-u Turystycznego.
więcej

Kancelaria Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Szanowni Mieszkańcy Łęczycy,

Informujemy, iż Kancelaria Urzędu Miejskiego została przeniesiona na parter budynku, obok Sali konferencyjnej. Mamy nadzieję, że takie usytuowanie Biura Obłsugi ułatwi Państwu realizację wszystkich spraw.więcej

Ogłoszenie

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada dwa wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek:


miejsce 28 rząd A


miejsce 26 rząd C
więcej

Informacja

Informujemy Mieszkańców Łęczycy, że Burmistrz Miasta Łęczyca nawiązał współpracę ze Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej dla Dzieci z Chorobami Narządu Ruchu, Dróg Oddechowych i Wad Wymowy w Sokolnikach w sprawie bezpłatnego leczenia dzieci.
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji wykonywanego w 2011 roku zadania publicznego Miasta Łęczyca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 03 lutego 2011 r. Burmistrza Miasta Łęczyca) ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie do składu Komisji Konkursowej opiniującej w/w oferty. Kandydatów należy zgłaszać wypełniając załączony formularz do dnia 22 lutego 2011 rok w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14.
więcej

Ogłoszenie

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalne Centrum w Łodzi przystąpiła do realizacji projektu „Sięgnij po wiedzę! Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego realizowanego w formach szkolnych w województwie łódzkim”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego.
więcej

Odczyt Dr. Tomasza Stolarczyka

W dniu 16 lutego 2011 r. o godz. 16:30 w Archiwum łęczyckim odbędzie się odczyt Dr. Tomasza Stolarczyka, "KSIĘGI MIEJSKIE JAKO ŹRÓDŁO DO DZIEJÓW KONWENTÓW DOMINIKAŃSKICH NA PRZYKŁADZIE KSIĄG MIEJSKICH W ŁĘCZYCY".
więcej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

W związku z realizacją uchwały NR IV/26/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 11 stycznia 2011r., organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłaszać swoich przedstawicieli jako kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Miasto Łęczyca. Kandydatów należy zgłaszać wraz z załączonym formularzem do dnia 11 lutego2011 r.
więcej

Pilotażowy Program Profilaktyki Zakażeń HCV „STOP! HCV”

W 2011 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Polska Grupa Ekspertów HCV rozpoczynają realizację Ogólnopolskiego Pilotażowego Programu Profilaktyki Zakażeń HCV.

Głównym celem Pilotażowego Programu Profilaktyki Zakażeń HCV jest zmniejszenie obciążenia zdrowotnego populacji Polski skutkami zakażeń HCV.
więcej

wszystkich aktualności: 11