Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Pobór krwi w Łęczycy!

Informujemy, iż Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przeprowadza akcję honorowego krwiodawstwa. Krew można oddać w Ambulansie RCKiK, ustawionym na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Łęczycy (ul. M. Konopnickiej 14) w godzinach 8.00-10.00 w następujących terminach: 1,8, 15, 22, 29 marca 2013r.
więcej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku sprzedaży na placu parkingowym przy cmentarzu

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na placu parkingowym (utwardzonym) znajdującym się przy cmentarzu w Łęczycy przy ul. Kaliskiej. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsc do dnia 28.02.2013r do godziny 15.30. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Oddaj 1% na organizacje pozarządowe w Łódzkiem

Organizacje pozarządowe są bardzo cennym elementem życia społecznego i partnerem samorządu w realizacji jego zadań. Z tego powodu istotnym jest wspieranie rozwoju inicjatyw obywatelskich w całym regionie. Jednym z narzędzi wzmacniania trzeciego sektora jest przekazywanie przez podatników organizacjom pożytku publicznego 1% należnego podatku. W ubiegłym roku, w ramach tego mechanizmu, podatnicy w województwie łódzkim przekazali OPP blisko 27 mln zł, z czego 40% trafiło do lokalnych organizacji.

Szanowni Łęczycanie, zachęcamy do oddania swojego 1% na organizacje pozarządowe z naszego regionu.


Szczegółowe informacje, dotyczące kampanii na stronach internetowych:

www.ngo.lodzkie.pl,

www.1procent.lodzkie.pl,

www.facebook.com/1procent.dla.Lodzkiego
więcej

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2013 roku, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2013 roku. Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.13.2013 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 07 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2013 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
więcej

wszystkich aktualności: 5