Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Łęczycy

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości położonych w Łęczycy. Przetargi odbędą się dnia 31 marca 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14 w sali nr 18 /I piętro/ - w godzinach:

1. o godz. 09.30 – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Kwiatowej, oznaczonej w/g ewidencji gruntów jako działka nr 120/4 o pow. 1039 m2.

cena wywoławcza netto: 70.500,00 zł

wadium: 4.000,00 zł


Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wys. 23%.

2. o godz. 10.00 – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Kwiatowej, oznaczonej w/g ewidencji gruntów jako działka nr 120/6 o pow. 913 m2.

cena wywoławcza netto: 58.200,00 zł

wadium: 3.000,00 zł


Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wys. 23%.

3. o godz. 10.30 – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Kwiatowej, oznaczonej w/g ewidencji gruntów jako działka nr 119/24 o pow. 955 m2.

cena wywoławcza netto: 60.100,00 zł

wadium: 3.100,00 zł


Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wys. 23%.

4. o godz. 11.00 – I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Łęczycy przy ul. Kaliskiej, oznaczonej w/g ewidencji gruntów jako działka nr 120/1 o pow. 1392 m2. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na własny koszt zaprojektować i wybudować zjazd indywidualny z drogi wojewódzkiej Nr 703 Porczyny – Łowicz (ul. Kaliska) na działkę nr 120/1 w oparciu o Decyzję nr 451 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2011 r. zezwalającą na lokalizację zjazdu.

cena wywoławcza netto: 103.500,00 zł

wadium: 5.500,00 zł


Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wys. 23%.
więcej

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Łęczycy

W dniach 24.02.2014r.- 28.02.2014r. w godzinach  8.00 – 15.00

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w Łęczycy

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej, przyjdź i skorzystaj z bezpłatnej porady:

– pracownika socjalnego (codziennie),

– kuratora sądowego (codziennie),

– funkcjonariusza policji (codziennie),

– terapeuty uzależnień (poniedziałek 9.00-13.00, wtorek 11.00 – 15.00)

– pedagoga szkolnego ( środa 8.00 – 12.00),

– adwokata (codziennie),

– prokuratora (codziennie).

DYŻURY BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ W SĄDZIE REJONOWYM W KUTNIE WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W ŁĘCZYCY, UL.KONOPNICKIEJ 16 SALA NR 6 (PARTER).

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu (024) 7218876
więcej

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014r. rozstrzygnięty

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku (Zarządzenie Nr 120.21.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 roku) – dokonano wyboru ofert.Wyniki otwartego konkursu ofert
więcej

Mój Walenty jest the best, idzie ze mną zrobić test–akcja profilaktyczna Krajowego Centrum ds. AIDS

Zbliżają się WALENTYNKI, święto zakochanych obchodzone 14 lutego. Z tej okazji Krajowe Centrum ds. AIDS we współpracy z młodymi artystami przygotowało oryginalną akcję, która ma zachęcać przede wszystkim młode, ale pełnoletnie osoby do wykonania testu w kierunku HIV. Wykonanie testu w kierunku HIV jest wyrazem troski o zdrowie – zarówno swoje własne, jak i naszego Walentego lub Walentynki. Wierzymy, że wspólnie uda nam się skutecznie zachęcać do testowania i tym samym promować prozdrowotne zachowania.
więcej

KOMUNIKAT z dnia 06.02.2014r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy – Zakład Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z pogorszeniem pod względem mikrobiologicznym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z ujęcia wody Krzepocin-Łęczyca oraz prowadzonymi pracami związanymi z dezynfekcją urządzeń podaje się do wiadomości, że wodę do celów spożywczych należy używać jedynie po przegotowaniu. Wodę gotować minimum 1 minutę.

Powyższe zalecenie obowiązuje aż do odwołania.

Za utrudnienia z tym związane przepraszamy.Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy z dnia 06 lutego 2014 r. do odbiorców wody z wodociągu publicznego miejskiego Łęczyca Krzepocin (kliknij tutaj, aby pobrać)
więcej

Wyniki konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej /Zarządzenie Nr 120.17.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 05 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej/ – dokonano wyboru ofert.Wykaz ofert (kliknij tutaj, aby pobrać)
więcej

Warto wiedzieć! LEMUR – szansą na tańszą budowę domu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trybie ciągłym przyjmuje wnioski o dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych. Celem programu jest uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOŚiGW.
więcej

X Targi Edukacyjne

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łęczycy serdecznie zaprasza Gimnazjalistów, Rodziców i Nauczycieli na X TARGI EDUKACYJNE, które odbędą się 12 lutego 2014 r. w godzinach 9.00 – 12.00 w Hali Sportowej Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ul. Szkolnej 4 w Łęczycy. Na Targach przedstawiona zostanie oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Łęczyckiego w r. szk. 2014 – 2015.
więcej

wszystkich aktualności: 8