Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 1 rząd G, miejsce 3 rząd G. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 26.02.2015r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 26.02.2015 r. o godzinie 10.30. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Już od marca nowe dowody osobiste!

Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez nowy System Rejestrów Państwowych. Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów!Od 1 marca br. zmiany w urzędach (przeczytaj)Nowy dowód osobisty od 1 marca. Co się zmieni? (przeczytaj)Nowy dowód osobisty w banku, na poczcie i u notariusza (przeczytaj)
więcej

!!!

UWAGA - Zmiana numeru konta bankowego Urzędu Miejskiego w Łęczycy


Informujemy,że zmianie uległ NR KONTA BANKOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO W ŁĘCZYCYOpłaty należy wpłacać na konto:


nr konta: 04 1240 2539 1111 0010 6102 0945,

SWIFT banku: PKOPPLPW

więcej

Apel do mieszkańców Łęczycy

W związku z opadami śniegu prosimy wszystkich właścicieli posesji prywatnych i instytucjonalnych o zachowanie czystości i porządku przed swoimi budynkami. Przypominamy, iż taka sytuacja dotyczy wszystkich budynków bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania.
więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej /Zarządzenie Nr 120.14.2015 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 03 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej/ – dokonano wyboru następujących ofert:Lista ofert (pobierz tutaj)
więcej

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

Wojewoda Łódzki zawiadamia, że na wniosek z dnia 19 stycznia 2015r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie kolejowym zamkniętym dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obiektu radiokomunikacyjnego c0002116_LOD_C sieci łączności bezprzewodowej GSM-R", przewidzianego do realizacji na terenie miasta Łęczyca.

Pełna treść obwieszczenia (pobierz tutaj)
więcej

Zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych

Góra zeszytów i książek odsunięta już na bok, by zrobić miejsce dla ferii zimowych, dla dwutygodniowej wolności od obowiązków szkolnych, dla czasu beztroski i zabawy. Ferie zimowe dla uczniów szkoły województwa łódzkiego trwać będą od 31 stycznia do 15 lutego 2015r. Wszyscy zadbajmy o to, by dzieci i młodzież wspominały ten czas jak najlepiej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy w załączonych ulotkach przypomina o zasadach bezpiecznego wypoczynku.

Ulotka dla rodziców (pobierz tutaj)

Ulotka dla uczestników  (pobierz tutaj)

Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej (pobierz tutaj)

więcej

Wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 1 rząd G, miejsce 3 rząd G. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 16.02.2015r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 16.02.2015r o godzinie 10.30. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

wszystkich aktualności: 8