Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa (Zarządzenie Nr 120.22.2016 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.
więcej

Obwieszczenie Łódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu budowlanego w Tumie i Łęczycy

Łódzki Wojewódzki Konserwator zabytków obwieszcza o prowadzonym postępowaniu w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego zespołu budowlanego usytuowanego w Tumie, gmina Góra św. Małgorzaty wraz z gruntami zlokalizowanym na terenie miasta Łęczycy. W załączniku do obwieszczenia zamieszczono mapę z określeniem obszaru proponowanego do wpisania do rejestru zabytków obejmującego obszar miasta Łęczyca, którego granice oznaczono kolorem różowym.Treść obwieszczenia (do pobrania tutaj)

Mapa (do pobrania tutaj)
więcej

Nieruchomości miejskie na sprzedaż

9 marca 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: lokali mieszkalnych, lokali pod działalność gospodarczą oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej.Przetargi rozpoczną się o godzinie 10.00 i będą realizowane zgodnie z poniższym harmonogramem:więcej

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Pełna treść ogłoszenia znajduje się w Zarządzeniu Nr 120.22.2016 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 18 lutego 2016r. (do pobrania tutaj).
więcej

Bezpieczne ferie

W związku z nadchodzącymi feriami dla uczniów szkół województwa łódzkiego (15–28 lutego br.) informujemy, że formy wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży podlegać będą nadzorowi pracowników inspekcji sanitarnej z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Łęczycy. Więcej informacji oraz porady znaleźć można w specjalnie przygotowanych na ten cel ulotkach:Ulotka dla uczestników 

Ulotka dla rodziców

Rola pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej http://wypoczynek.men.gov.pl
więcej

Nie wszystkie drogi na terenie miasta podlegają Burmistrzowi – sprawdź wykaz!

Choć dla wielu osób może to wydawać się dziwne, ale nie wszystkie drogi znajdujące się na ternie miasta są miejskie. W Łęczycy mamy cztery kategorie ulic: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i miejskie – tzw. gminne. Każda z wymienionych grup ma swojego, autonomicznego zarządcę, który odpowiada za ich stan - w szczególności za sprzątanie, odśnieżanie, naprawy i remonty. Największe i najbardziej uczęszczane z łęczyckich dróg to paradoksalnie ulice, na które Burmistrz Miasta nie ma żadnego wpływu.
więcej

Nieruchomości miejskie na sprzedaż


Nieruchomości miejskie na sprzedaż

(wyciąg z ogłoszenia)

9 marca 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: lokali mieszkalnych, lokali pod działalność gospodarczą oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Internecie pod adresem: leczyca.info.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.leczyca.info.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, /pokój nr 42, II piętro/, tel. (024) 721-03-30.
więcej

Wypełnij ankietę na temat Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kontrolę funkcjonowania Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (ŁKA). Jednym z ocenianych obszarów jest zapewnienie sprawnego i komfortowego przejazdu pasażerskiego w rejonie województwa łódzkiego. Wyniki tych badań pogłębią wiedzę o tym, czy ŁKA jest wygodnym i niezawodnym środkiem transportu w naszym województwie. Jednym ze źródeł obiektywnej informacji mają być anonimowe ankiety wypełnione przez mieszkańców regionu. Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety zamieszczonej poniżej. Ankietę można wypełniać do 29 lutego 2016 r.https://ankiety.nik.gov.pl/limesurvey/index.php/survey/index/sid/498959
więcej

wszystkich aktualności: 8