Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Wesprzyj budowę hospicjum dla osieroconych dzieci w Łodzi


Szanowni Łęczycanie


Od 3 marca br. na antenie TVP 2 trwa program muzyczny pt. „Bitwa na głosy”. Biorą w nim udział grupy wokalistów z całego kraju, prowadzeni przez znanych artystów, reprezentujących 8 regionów Polski. Wśród nich znalazła się drużyna z Łodzi, którą reprezentuje Monika Kuszyńska. W grupie wokalistki śpiewa łęczycanka – Sylwia Wysocka, której serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów. Stawką jest 100 tyś. PLN, które zasili konto jednej z fundacji, mającej swoją siedzibę w wygranym mieście. Zwycięzców wybierają widzowie. Zapraszamy do głosowania na chór Moniki Kuszyńskiej. Celem jest wsparcie budowy stacjonarnego hospicjum dla osieroconych dzieci – inicjatywy łódzkiej fundacji „Gajusz”. Hospicjum powstaje przy ul. Dąbrowskiego 87. Aby zagłosować, należy wysyłać smsy o treści 6 pod nr 7220, podczas trwania programu, który emitowany jest w każdą sobotę o godz. 20.00 w TVP 2. Każdy sms zwiększa szanse wygranej dla drużyny z Łodzi i wsparcie budowy hospicjum.
więcej

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu – 2 kwietnia 2012r.

Autyzm dziecięcy jest całościowym zaburzeniem rozwoju pojawiającym się przed 36 miesiącem życia dziecka. Spowodowany jest uszkodzeniem lub nieprawidłowym działaniem ośrodkowego układu nerwowego. Powstaje na bazie pewnych predyspozycji genetycznych, na które nakładają się w okresie prenatalnym, okołoporodowym lub jeszcze późniejszym różne czynniki środowiskowe – takie jak wirusy czy toksyny. Uszkodzenie układu nerwowego u dzieci autystycznych może być trwałe, ale może też występować czasowo, wtedy, gdy jest spowodowane zaburzeniami metabolicznymi, które rozregulują działanie układu neurohormonalnego. Praca zmysłów dziecka autystycznego (wzroku, słuchu, dotyku, węchu, smaku i równowagi) jest zaburzona.

więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu z zakresu wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jako tworzenia warunków przeciwdziałania w 2012 roku. (Zarządzenie Nr 120.25.2012 z dnia 13 marca 2012 r. Burmistrza Miasta Łęczyca) ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składu Komisji konkursowej opiniującej w/w oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie). Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 06 kwietnia 2012 roku /włącznie/ w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14.
więcej

Wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 29 rząd B. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowiska mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 29.03.2012r do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowiska w dniu 29.03.2012r. o godzinie 11.00 Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Apel do mieszkańców Łęczycy i gmin z terenu powiatu łęczyckiego dotyczący zagrożeń związanych z wypalaniem traw

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Spowodowane jest to, niestety, wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek, nadal bowiem od pokoleń wśród wielu rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej błędnego.
więcej

Dni Drzwi Otwartych w ZSP nr 1 w Łęczycy

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łęczycy zapraszają młodzież gimnazjalną oraz rodziców na Dni Otwartych Drzwi, które odbędą się w dniach 22 i 23 marca 2012 r. w godzinach 8.30-14.30. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące oferty edukacyjnej szkoły i zajęć dodatkowych. W programie między innymi: zapoznanie z ofertą edukacyjną szkoły; zwiedzanie szkoły; zwiedzanie Centrum Kształcenia Praktycznego; prezentacja kierunków kształcenia na stoiskach; poczęstunek; - konkurs; inne niespodzianki.

Beata Prokop

więcej

Zapraszamy na VIII Targi Edukacyjne

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy informuje, że VIII Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów odbędą się w czwartek 22 marca w godzinach 8.30-13.00. w sali widowiskowej Domu Kultury w Łęczycy. Podczas targów edukacyjnych wszystkie szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki kształcenia specjalnego z terenu powiatu łęczyckiego będą mogły zaprezentować swoje oferty edukacyjne i warunki rekrutacji na rok szkolny 2012/2013 uczniom klas III gimnazjalnych. Targi Edukacyjne to dla młodzieży gimnazjalnej wyjątkowa okazja do bezpośredniego spotkania z wybranymi zawodami, możliwość zadawania pytań i skorzystania z materiałów informacyjnych. Niewątpliwie będzie to dla młodych ludzi duża pomoc w trudnym wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
więcej

Kwalifikacja wojskowa

W dniach od 3 do 6 kwietnia 2012 r. Powiatowa Komisja Lekarska z siedzibą przy ul. Aleje Jana Pawła II nr 11 w Łęczycy przeprowadzi kwalifikację wojskową dla osób zamieszkałych na terenie Miasta Łęczyca. Osoby podlegające kwalifikacji otrzymają wezwania z Urzędu Miejskiego w Łęczycy z wyznaczonym terminem stawiennictwa. W 2012 r. kwalifikacji wojskowej wzorem lat ubiegłych będą podlegali: 1. mężczyźni urodzeni w 1993 r., 2. mężczyźni urodzeni w latach 1988 – 1992, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
więcej

Otwarty konkurs z zakresu profilaktyki alkoholowej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi w 2012 roku. Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.25.2012 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki alkoholowej w 2012 roku.Zarządzenie nr 120.25.2012 z dnia 13 marca 2012r.
więcej

Zaproszenie na VIII Targi Edukacyjne

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy informuje, że VIII Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów odbędą się w czwartek 22 marca w godzinach 8.30-13.00. w sali widowiskowej Domu Kultury w Łęczycy. Podczas targów edukacyjnych wszystkie szkoły ponadgimnazjalne oraz placówki kształcenia specjalnego z terenu powiatu łęczyckiego będą mogły zaprezentować swoje oferty edukacyjne i warunki rekrutacji na rok szkolny 2012/2013 uczniom klas III gimnazjalnych. Targi Edukacyjne to dla młodzieży gimnazjalnej wyjątkowa okazja do bezpośredniego spotkania z wybranymi zawodami, możliwość zadawania pytań i skorzystania z materiałów informacyjnych. Niewątpliwie będzie to dla młodych ludzi duża pomoc w trudnym wyborze szkoły ponadgimnazjalnej.
więcej

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r.

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku /Zarządzenie Nr 120.23.2012 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 01 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku/ – dokonano wyboru  ofert - ZAŁĄCZNIK(kliknij tutaj).

więcej

wszystkich aktualności: 14