Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2017 r. z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wyniki ofert znajdują się w Zarządzeniu Nr 120.47.2017 z dnia 21 marca 2017r. (do pobrania tutaj).więcej

12 kwietnia 2017 r. - zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy mieszkańców Łęczycy, iż w dniu 12 kwietnia br. (środa) na terenie miasta przeprowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych (meble, tapczany, dywany itp.). W celu ułatwienia odbioru, odpady należy wystawić w dniu zbiórki w godzinach od 6.00 do 7.00:

- w przypadku zabudowy wielorodzinnej w miejscach wyznaczonych do gromadzenia odpadów,

- w przypadku zabudowy jednorodzinnej przed posesję.
więcej

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE - PRZEDSZKOLA:
Do publicznych przedszkoli przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Miasta Łęczyca. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Łęczyca rozpoczyna się od dnia 29 marca 2017 r. i trwa do dnia 31 marca 2017 r.

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli publicznych, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.
więcej

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy mieszkańców Łęczycy, że w dniu 30.01.2017 r. Rada Miejska w Łęczycy podjęła uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2017 r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

1) 11,00 zł za osobę , za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny,


2) 13,00 zł za osobę, za odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.


Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że zmiany mające wpływ na wysokość opłaty (w szczególności przeprowadzka do innej gminy, narodziny dziecka, zgon itp.) należy zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Łęczycy pok. 45 w ciągu 14 od daty zaistnienia zmiany.
więcej

wszystkich aktualności: 4