Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Informacja dla kierowców

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z organizacją uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja w dniu 3 maja 2013r. miejsce na Pl. T. Kościuszki (przy Starostwie i Pomniku Bohaterów Walk nad Bzurą) zostanie wyłączone z ruchu i nie będzie możliwości zaparkowania pojazdów. Za utrudnienia przepraszamy.
więcej

Wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 47 rząd B. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowiska mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 29.04.2013r do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowiska w dniu 29.04.2013r. o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca

Szanowni Mieszkańcy!

Poniżej przedstawiamy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca przyjęty uchwałą nr XXVI/176/12 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 20 grudnia 2012 r. oraz zmiany do regulaminu przyjęte uchwałą nr XXVIII/191/13 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 7 lutego 2013 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca

Zmiany do Regulaminuwięcej

Informacja w sprawie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Łęczyca


Szanowni Mieszkańcy!


Od 1 lipca 2013 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późniejszymi zmianami). Ustawa ta nałożyła na wójtów, burmistrzów, prezydentów nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym zawiadamiam, iż na terenie Gminy Miasto Łęczyca znajdują się dwa typy nieruchomości:

• Nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców;

• Nieruchomości niezamieszkałe tj. lokale użytkowe, w tym: zakłady pracy, szkoły, instytucje kultury, oświaty.
więcej

Światowy Dzień Zdrowia - 7 kwietnia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, że tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia 2013 jest nadciśnienie tętnicze, a hasłem „Zdrowe bicie serca”. Nadciśnienie – zwane również jako wysokie ciśnienie krwi – zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej serca, w tym zawału serca, udaru mózgu i niewydolności nerek. Ryzyko wystąpienia tych powikłań wzrasta w obecności innych czynników ryzyka, takich jak cukrzyca, nadwaga, niezdrowa dieta, palenie papierosów, nadmierne spożywanie alkoholu oraz brak aktywności fizycznej. Wysokiemu ciśnieniu krwi można zapobiegać.

więcej

Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu

2 – go kwietnia ZAŚWIEĆ SIĘ NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU W ŁODZI I REGIONIE!


Przyłącz się do akcji! Okaż swoje zainteresowanie i solidarność z ludźmi, którzy bezpośrednio lub pośrednio są związani z problemem autyzmu. Dowolnym niebieskim akcentem pokaż, że jesteś z nimi. Pokaż, że rozumiesz wagę problemu, że chcesz wiedzieć o nim więcej, że można na Ciebie liczyć. Dla Ciebie to mała rzecz, dla nich - coś na prawdę ważnego!
więcej

wszystkich aktualności: 7