Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Utrudnienia w ruchu drogowym na pl. Kościuszki podczas obchodów Dnia Dziecka

W związku z organizowaną przez Urząd Miejski w Łęczycy imprezą plenerową z okazji Dnia Dziecka informujemy, że w dniach od 31 maja (godziny wieczorne) do 1 czerwca 2015 roku parkingi przy pl. Kościuszki będą zamknięte. Wystąpią również poważne utrudnienia dla ruchu kołowego na ulicy Panieńskiej. Za utrudnienia przepraszamy.
więcej

Nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe i inne podmioty do składu komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Zarządzenie Nr 120.53.2015 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146 z późn. zm.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.
więcej

Bezpłatne badania kardiologiczne w Łęczycy

8 czerwca mieszkańcy Łęczycy będą mogli skorzystać z bezpłatnego badania serca aparatem EKG oraz skonsultować swoje wyniki z lekarzem. Akcję organizuje poseł Agnieszka Hanajczyk razem ze Zgierskim Centrum Kardiologicznym Med Pro. Badania będą odbywały się w godzinach 9-13 w budynku Ratusza Miejskiego na pierwszym piętrze, przy placu Tadeusza Kościuszki 33. By wziąć udział w badaniach należy zarejestrować się pod numerem telefonu: 791 345 079 do dnia 5 czerwca, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17. Liczba miejsc jest ograniczona.
więcej

Informacja dotycząca pracy Urzędu Miejskiego w Łęczycy

Informujemy, iż w dniu 5 czerwca 2015r. (piątek) Urząd Miejski w Łęczycy będzie nieczynny. Odpracowanie tego dnia nastąpi 13 czerwca br. (sobota) w godzinach 8.00-15.30. Straż Miejska będzie pracować w godzinach 7.00-15.00. Za utrudnienia przepraszamy.
więcej

Wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 41 rząd B. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowiska mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 28.05.2015r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowiska w dniu 28.05.2015r. o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Informacja dotycząca braku obowiązku składania oświadczeń majątkowych przez Komendanta Straży Miejskiej w Łęczycy

Organizacja straży gminnych uregulowana jest w art. 6 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Zgodnie z treścią tego artykułu straż jest jednostką organizacyjną gminy i rada gminy może w szczególnie uzasadnionych przypadkach postanowić o umiejscowieniu jej w strukturze urzędu gminy. Takie umiejscowienie komendy straży w strukturze urzędu gminy powoduje, że jest ona reprezentowana na zasadach ogólnych przez organ gminy i nie stanowi samodzielnej jednostki organizacyjnej. W myśl § 3. 1. Regulaminu Straży Miejskiej w Łęczycy straż stanowi umundurowaną formacją samorządową, powołaną przez Radę Miejską w Łęczycy w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, działającą na podstawie przepisów:

1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych

4) Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Łęczycy,

5) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy

6) innych ustaw i aktów wykonawczych oraz aktów prawa miejscowego, dotyczących zagadnień ochrony porządku publicznego.
więcej

Komunikat Burmistrza Królewskiego Miasta Łęczyca

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca przypominam o obowiązkach osób utrzymujących zwierzęta domowe:

§33.1 Działu V Regulaminu stanowi: „Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi zobowiązane są do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia”.

Powyższą informację przekazuję w oparciu o występujące i coraz częstsze zdarzenia pogryzienia osób przez psy.
więcej

Wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowisko sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 41 rząd B. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowiska mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 28.05.2015r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowiska w dniu 28.05.2015r. o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych i prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych i prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonych w Łęczycy. Przetargi odbędą się 26 czerwca 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej.Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyca i pełna treść ogłoszenia (pobierz tutaj)

więcej

Zaginął piesek rasy york

23 kwietnia 2015r. zaginął pies rasy york. 4-letni Rufi ma stalowo-złote umaszczenie i tatuaż na brzuchu. Pies jest w trakcie leczenia. W domu czekają na niego właściciele. Znalazcę bardzo prosimy o kontakt pod nr telefonu: 604 094 843.
więcej

My decydujemy, RMF Fm przyjeżdża!


Łęczyca na antenie radia RMF FM?

Tak, to może stać się faktem!


Wystarczy tylko wziąć udział w głosowaniu dostępnym na stronie radia RMFFM.

Stawką jest całodzienna transmisja na antenie tego radia.

Głosować można do czwartku, do godz. 12.00. Wtedy tez poznamy ostateczna decyzję, dokąd w najbliższą sobotę pojedzie żółty wóz satelitarny RMF FM. Czytaj więcej na stronie http://www.rmf24.pl/tylko-w-rmf24/fakty-z-twojego-miasta/news-twoje-miasto-w-rmf-fm-diabel-boruta-czy-piwowarskie-tradycje,nId,1731678

Zostań ambasadorem swego miasta, zagłosuj!

więcej

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasto Łęczyca w 2015r. z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1146 z późn. zm.), na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku, z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, kultury fizycznej i rekreacji, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi.

Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.53.2015 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2015 roku z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zarządzenie Nr 120.53.2015 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 5 maja 2015r.(pobierz tutaj)

więcej

Szanowni Łęczycanie, Mieszkańcy domów jednorodzinnych!

Zapraszam Państwa do aktywnego udziału w segregowaniu odpadów biodegradowalnych. Odpady biodegradowalne to odpady powstające przy utrzymaniu terenów zielonych (ścięte trawy, liście, gałęzie) oraz odpady kuchenne (resztki żywności, odpady po owocach i warzywach). Pragnę Państwa poinformować, iż mają Państwo możliwość otrzymania nieodpłatnie brązowego kosza o pojemności 120 l służącego do gromadzenia odpadów biodegradowalnych. Ci z Państwa, którzy już segregują odpady mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Łęczycy – pok. 45, celem wpisania się na listę osób zainteresowanych pojemnikiem.
więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 17: Burze z gradem


Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Zespół w Poznaniu


Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 17:00 dnia 05.05.2015 do godz. 04:00 dnia 06.05.2015

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu i gradu. Prognozowana wysokość opadów do 30 mm, porywy wiatru do 90 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.
więcej

wszystkich aktualności: 14