Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Ostrzeżenie meteorologiczne: burze z gradem!

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 30.05.2016 do godz. 23:00 dnia 30.05.2016

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru około 80 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

PCZK w Łęczycy

J. Ożadowicz

więcej

Plac Tadeusza Kościuszki wyłączony z ruchu kołowego podczas Dnia Dziecka

W związku z organizowaną przez Urząd Miejski w Łęczycy plenerową imprezą masową z okazji Dnia Dziecka informujemy, że w dniach od 31 maja 2016 roku od godz. 18.00 do 1 czerwca 2016 do godz. 24.00 roku parkingi przy pl. Kościuszki będą zamknięte.

W dniu 1 czerwca będą zamknięte również ulice: Ozorkowska na odcinku od ul. Belwederskiej do Pl. T. Kościuszki i ul. 18-go Stycznia na odcinku od ul. Pocztowej do Pl. T. Kościuszki.

Za utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że w Dniu Dziecka 1 czerwca można korzystać z innych miejsc parkingowych na terenie miasta, w tym: plac przy byłym Zakładzie Karnym na ul. Pocztowej, parking przy klasztorze O.O. Bernardynów w Łęczycy, od godzin popołudniowych na Placu Przedrynek, a także na Dworcu PKS w Łęczycy w wyznaczonym do tego miejscu.
więcej

27 maja (piątek) - Urząd Miejski w Łęczycy będzie nieczynny

27 maja 2016 roku Urząd Miejski w Łęczycy będzie nieczynny. Dzień ten jest wolny od pracy na podstawie Zarządzenia Nr 120.54.2016 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 12 kwietnia 2016 roku w zamian za pracę w dniu 21 maja 2016 r.
więcej

Urząd Miejski w Łęczycy będzie czynny w najbliższą sobotę

W najbliższą sobotę - 21 maja 2016 roku Urząd Miejski w Łęczycy będzie czynny w godzinach 8.00-15.30 (Straż Miejska 7.00-15.00) w zamian za wolny od pracy dzień - 27 maja 2016 roku.

Na podstawie Zarządzenia Nr 120.54.2016 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 12 kwietnia 2016 roku.
więcej

Lokale mieszkalne i użytkowe na sprzedaż

19 maja 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: 3 lokali mieszkalnych i 2 użytkowych. Przetargi rozpoczną się o godzinie 10.00 i będą realizowane zgodnie z poniższym wykazem i harmonogramem:
więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Miasto Łęczyca z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.64.2016 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 09 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
więcej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza konkurs na organizację Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej


Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Miasta Łęczyca dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2016 z zakresu promocji miasta dla podmiotów działających na terenie miasta Łęczycy.
Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza konkurs ofert, zgodnie z uchwałą Nr VI/38/11 Rady Miasta Łęczyca z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy Miasto inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonywania zleconych zadań, o udzielenie z budżetu Gminy Miasta Łęczyca dotacji na realizację zadania publicznego w roku 2016 z zakresu promocji miasta dla podmiotów działających na terenie miasta Łęczycy.
więcej

wszystkich aktualności: 7