Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Informacja dotycząca spisu kontrolnego

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny. Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu. Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.
więcej

Informacja o wolnych stanowiskach sprzedaży na targowisku miejskim

Jednostka Budżetowa “Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada dwa wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek:

1. miejsce 19 rząd A

2. miejsce 25 rząd B

Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 29.06.2011r do godziny 10.00. Licytacja w/w stanowisk odbędzie się 29.06.2011r o godz. 12.00.
więcej

wszystkich aktualności: 3