Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Bezpieczne wakacje

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy w związku ze zbliżającymi się wakacjami życzy, aby okres wypoczynku był przyjemny ale przede wszystkim zdrowy i bezpieczny. Dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Oto kilka z nich: - w czasie upałów należy pamiętać o nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych oraz stosowaniu kremów z filtrami ochronnymi - dbać o zdrowie i higienę.

Stosować zasady zdrowego stylu życia i odżywiania oraz przestrzegać podstawowych zasad higieny - nie przechowywać poza lodówką środków spożywczych łatwo ulegających zepsuciu, ponieważ mogą spowodować wystąpienie zatrucia pokarmowego - nie spożywać żywności z objawami nieświeżości lub zepsucia - pić tylko wodę przegotowaną lub butelkowaną - wybierając się do lasu należy pamiętać o ubraniu odpowiedniej odzieży zakrywającej jak najwięcej części ciała. Po wizycie w lesie należy dokładnie obejrzeć całe ciało. Jeśli zauważysz kleszcza zwróć się o pomoc w jego usunięciu - korzystać z kąpielisk odpowiednio zorganizowanych i zabezpieczonych. Nigdy nie skacz do wody w nieznanych miejscach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy

więcej

APEL!

Chcielibyśmy bardzo, aby teren przy fontannie służył naszym mieszkańcom i odwiedzającym miasto turystom jako miejsce spotkań, rekreacji i wypoczynku. Aby tak się stało, należy o to miejsce dbać. Dlatego zabrania się:

• kąpania w fontannie

• zatykania dysz fontanny

• wjeżdżania na płytę fontanny rowerami, łyżworolkami itp.

• rzucania papierów, niedopałków, worków foliowych oraz wszelkich innych śmieci

• wprowadzania zwierząt na teren fontanny

• niszczenia i uszkadzania roślinności.Prosimy o stosowanie się do powyższych zasad, a tym samym o niezakłócanie spokoju i porządku publicznego.
więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i wolontariatu z zakresu wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w 2013 roku. (Zarządzenie Nr 120.55.2013 z dnia 18 czerwca 2013 r. Burmistrza Miasta Łęczyca) ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składu Komisji konkursowej opiniującej w/w oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie). Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 3 lipca 2013 roku /włącznie/ w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14.Ogłoszenie i formularz zgłoszenia przedstawiciela
więcej

Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2013 roku. Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.55.2013 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.Zarządzenie Nr 120.55.2013 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 18 czerwca 2013r.
więcej

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo!

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski w Łęczycy przypomina, iż z dniem 1 lipca 2013 roku przestaną obowiązywać dotychczasowe umowy o wywóz nieczystości. W związku z powyższym dla właścicieli budynków zamieszkałych powstaje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym.

Uwaga! Gmina nie dokonuje zakupu pojemników dla mieszkańców!

Jednocześnie informujemy, iż osoby, które nie wywiązały się z obowiązku złożenia deklaracji w terminie mają taką możliwość do dnia 25 czerwca 2013 r. W przeciwnym wypadku wystawiona zostanie decyzja administracyjna naliczająca opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 38

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upały/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 18.06.2013 do godz. 20:00 dnia 20.06.2013


Przebieg: W dniach 18 i 19.06.2013 przewiduje się temperatury maksymalne od 29 C do 31 C. Temperatura minimalna od 15 C do 17 C. W dniu 20.06.2013 przewiduje się temperaturę maksymalną od 32 C do 34 C. Temperatura minimalna od 17 C do 19 C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

PCZK Jacek Ożadowicz

więcej

Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: PTTK Oddział „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy na wsparcie realizacji

Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: PTTK Oddział „Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym pn.: „ Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, turystycznych i kulturalnych jako elementu oddziaływań edukacyjno – profilaktycznych i promocję zdrowia wśród dzieci i młodzieży w 2013 roku. IX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej „NOCNIK 2013” i VI OPPT „MiniNOCNIK 2013” w Łęczycy” z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.W załączeniu oferta
więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 37

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1, Burze z gradem/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 07:00 dnia 11.06.2013 do godz. 18:00 dnia 11.06.2013


Przebieg: Miejscami występują i nadal przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Miejscami, w ciągu dnia, wystąpią również burze, lokalnie z opadami gradu. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm do 30 mm, miejscami do 40 mm. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

PCZK Jacek Ożadowicz

więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 36

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 10:00 dnia 10.06.2013 do godz. 24:00 dnia 10.06.2013

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu. Podczas trwania zjawisk burzowych opady deszczu wyniosą od 20 do 30 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 90 km/h. Lokalnie istnieje 30% ryzyko wystąpienia opadów nawalnych z sumą opadów do 50 mm oraz nie wyklucza się możliwości powstania trąby powietrznej.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

PCZK Jacek Ożadowicz

więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 32

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 13:00 dnia 04.06.2013 r. do godz. 03:00 dnia 05.06.2013 r.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu. Podczas trwania zjawisk burzowych opady deszczu wyniosą od 15 do 30 mm, miejscami do 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 90 km/h. Lokalnie istnieje 30% ryzyko wystąpienia opadów nawalnych z sumą opadów do 50 mm oraz ryzyko powstania trąby powietrznej.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

PCZK Jacek Ożadowicz

więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2013 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Zarządzenie Nr 120.43.2013 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2013 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składu Komisji konkursowej opiniującej w/w oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie). Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 07 czerwca 2013 roku /włącznie/ w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14.Formularz zgłoszeniawięcej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 10:00 dnia 03.06.2013 r. do godz. 24:00 dnia 03.06.2013 r.

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 mm do 20 mm, lokalnie od 30 mm do 40 mm. Wiatr w porywach do 90 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

PCZK Jacek Ożadowicz

więcej

wszystkich aktualności: 15