Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Program skierowany jest do:

• rodzin wielodzietnych (osób posiadających obywatelstwo polskie mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej obywatelom państw członowych Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin);

• rodzin zastępczych;

• rodzinnych domów dziecka.
więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 312

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 16:00 dnia 25.06.2014 do godz. 04:00 dnia 26.06.2014

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Największa intensywność opadów na południu i wschodzie województwa. Prognozowana wysokość opadów od 20mm do 35 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70% .

PCZK w Łęczycy J. Ożadowicz

więcej

Wolne miejsca na 12-dniowy wakacyjny wyjazd do Załęcza Wielkiego

1. Organizatorem warsztatów ekologicznych z elementami edukacji prozdrowotnej jest ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec ZHP Łask w ramach projektu „Zielone Płuca” - profilaktyka prozdrowotna dzieci i młodzieży z terenów o przekroczonych standardach jakości środowiska. 2. Naborem na terenie Miasta Łęczyca zajmuje się Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Łęczycy (II piętro, pokój nr 38) tel. (0-24) 721-03-34. 3. W wypoczynku mogą brać udział dzieci w wieku 8-17 lat, uczące się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób /Zarządzenie Nr 120.83.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób/ – dokonano wyboru oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy z siedzibą 99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 8 realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie opieki pedagogicznej, wyżywienia i zorganizowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji socjalno-bytowej – podopiecznym TPD w Łęczycy” oraz przyznano środki publiczne na realizację w/w zadania w kwocie: 45.000,00 zł.
więcej

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Łęczyca - konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Łęczycy

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 w Łęczycy, ul. Bitwy nad Bzurą 26A. Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.79.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 4 w Łęczycy, ul. Bitwy nad Bzurą 26A.Treść Zarządzenia (pobierz tutaj)
więcej

Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Łęczycy

Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Łęczycy na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym pn.: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży działającej przy Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w ramach prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Nie tak, jak u zbójców – dzieci Króla.”Oferta (pobierz tutaj)

Program zajęć profilaktycznych (pobierz tutaj)
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (Zarządzenie Nr 120.67.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, kultury fizycznej i rekreacji, jako warunków przeciwdziałania alkoholizmowi w 2014 roku) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.Treść Zarządzenia (pobierz tutaj)
więcej

Utrudnienia w ruchu drogowym na terenie Łęczycy w najbliższą sobotę

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.06.2014r. w godz.14.00 - 21.00 będzie organizowana impreza o charakterze profilaktycznym - PaT (Profilaktyka a Ty). W związku z tym w godzinach 13.30 - 14.20 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu na trasie: Aleje Jana Pawła II - Kaliska - M. Konopnickiej - J. Kilińskiego - Pocztowa - 18-go Stycznia - pl. T. Kościuszki ze względu na zaplanowany przemarsz uczestników. Ponadto do godz. 21.00 będzie zamknięty Plac T. Kościuszki od ul. Belwederskiej i wjazd na ul. 18-tego Stycznia od ul Pocztowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

W imieniu organizatorów: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Łęczycy

więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31


Nazwa biura: Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Zespół w Poznaniu


Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 09.06.2014 do godz. 18:00 dnia 11.06.2014

Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną: w poniedziałek od 31°C do 33°C, we wtorek od 30°C do 32°C, w środę od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna od 16 °C do 18°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90% .

PCZK w Łęczycy

J. Ożadowicz

więcej

Ogłoszenie o naborze dzieci na 12-dniowe wakacyjne warsztaty edukacji ekologicznej

1. Organizatorem warsztatów ekologicznych z elementami edukacji prozdrowotnej jest ZHP Chorągiew Łódzka Hufiec ZHP Łask w ramach projektu „Zielone Płuca” - profilaktyka prozdrowotna dzieci i młodzieży z terenów o przekroczonych standardach jakości środowiska.

2. Naborem na terenie Miasta Łęczyca zajmuje się Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Łęczycy (II piętro, pokój nr 38) tel. (0-24) 721-03-34.

3. W wypoczynku mogą brać udział dzieci w wieku 8-17 lat, uczące się w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
więcej

Wspólne ćwiczenia strażaków i ratowników

Informujemy, iż w dniu 6 czerwca 2014r. w godzinach 10.30 - 13.00 na terenie zalewu miejskiego w Łęczycy odbędą się wspólne ćwiczenia strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy i ratowników z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (Zarządzenie Nr 120.66.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2014 roku z zakresu pomocy społecznej w tym, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.
więcej

wszystkich aktualności: 12