Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Zagłosuj na Zamek w Łęczycy!!!

Informujemy, iż na stronie internetowej Gazeta.pl znajduje się konkurs na ulubiony zamek w Polsce. Wśród budowli wytypowanych przez Gazetę znajduje się nasz łęczycki zamek. Zapraszamy do oddawania głosów.
więcej

Nowy Dyrektor JB „Zieleń Miejska”

Od 16 lipca br. Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” ma nowego dyrektora. Jest nim Pan Adam Kujawa – dotychczasowy pracownik Starostwa Powiatowego w Łęczycy, z którego został przeniesiony wskutek porozumienia zawartego między Starostą Powiatu Łęczyckiego a Burmistrzem Miasta Łęczyca. „Zostałem powołany na stanowisko dyrektora. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, a jednocześnie nowe zadania i obowiązki. Jestem przekonany, że swoją funkcję będę sprawował w taki sposób, iż miasto będzie postrzegane w oczach zarówno mieszkańców, jak i osób przyjezdnych jako miasto zadbane, czyste i pod właściwą opieką” – zapewnia dyrektor JBZM.
więcej

Oferta wakacyjna dla dzieci i młodzieży

Oferta wakacyjna dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym, w ramach realizacji MPPiRPA na 2012 r.OFERTAwięcej

INFORMACJA

Urząd Miejski w Łęczycy informuje iż zmienił się termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na 2012 rok. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. Zgodnie z ustawą, zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, za którego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Wypełniony wniosek ( dostępny w siedzibie Urzędu) wraz z fakturami VAT albo potwierdzonymi ich kopiami wystawionymi od dnia 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. należy składać w Urzędzie Miejskim w Łęczycy , w pokoju nr 45 w terminie od 1 sierpnia 2012r. do 31 sierpnia 2012r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych ( 1 ha x 0,95 zł x 86 litrów ) .
więcej

wszystkich aktualności: 6