Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Spotkanie na temat profilaktyki raka piersi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy wraz z członkiniami Stowarzyszenia "Łódzkiego Klubu Amazonka" zaprasza na spotkanie 18 lipca 2013 r. o godz. 11.00, które odbędzie się w Domu Kultury w Łęczycy. Tematem spotkania będzie profilaktyka raka piersi.

Program spotkania:

Kilka słów na temat profilaktyki raka piersi

Instruktaż samobadania piersi

Rozmowy przy kawie i herbacie

Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy wszystkie osoby, którym bliski jest powyższy temat.
więcej

Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: TPD Oddział Miejski w Łęczycy


Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym na Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii wśród dzieci i młodzieży - podopiecznych TPD w Łęczycy.
W załączeniu oferta
więcej

V Edycja Konkursu na "Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Łódzkiego"


   
Konkurs na "Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Łódzkiego" jest etapem regionalnym ogólnopolskiego konkursu na "Najlepszy produkt turystyczny – CERTYFIKAT POT" organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną (XI edycja).Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego organizuje konkurs regionalny już po raz piąty. Konkurs ma na celu wyłonienie w danym roku najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych w województwie łódzkim oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych. Do konkursu można się zgłosić WYŁĄCZNIE za pośrednictwem aplikacji konkursowej umieszczonej na stronie www.polskapodajdalej.pl/ (zakładka APLIKACJA KONKURSOWA).Szczegóły, dotyczące konkursu

Regulamin konkursu

więcej

Spotkanie na temat profilaktyki raka piersi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy wraz z członkiniami Stowarzyszenia "Łódzkiego Klubu Amazonka" zaprasza na spotkanie 18 lipca 2013 r. o godz. 11.00, które odbędzie się w Domu Kultury w Łęczycy. Tematem spotkania będzie profilaktyka raka piersi.

Program spotkania:

Kilka słów na temat profilaktyki raka piersi

Instruktaż samobadania piersi

Rozmowy przy kawie i herbacie

Serdecznie zapraszamy. Zapraszamy wszystkie osoby, którym bliski jest powyższy temat.
więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2013 roku w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, kultury fizycznej i rekreacji, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi w 2013 roku. Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.63.2013 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 02 lipca 2013 r.Zarządzenie Nr 120.63.2013 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 02 lipca 2013r.
więcej

Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Łęczycy

Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej: Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Łęczycy na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym na Organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży działającej przy Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek SJK w ramach prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Wakacje z Wartościami”.W załączeniu oferta
więcej

wszystkich aktualności: 10