Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (Zarządzenie Nr 120.102.2016 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób)
więcej

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.102.2016 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
więcej

Nabór przedsiębiorstw sektora MŚP do udziału w kolejnej edycji Międzynarodowych Targów Inwestycyjnych Expo Real w Monachium.

Targi Expo Real w Monachium stały się najważniejszą platformą biznesu dla międzynarodowego sektora nieruchomości i inwestycji. Na targach wystawiają się firmy, samorządy, organizacje i dostawcy usług zajmujący się rozwojem, finansowaniem, realizacją, marketingiem i użytkowaniem wszelkiego rodzaju nieruchomości.

więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Zarządzenie Nr 120.93.2016 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej) Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do składu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w w/w konkursie ofert.Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.95.2016 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 18 lipca 2016 r.

więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Szczegółowe informacje zawiera Zarządzenie Nr 120.96.2016 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (do pobrania tutaj).
więcej

Rozpoczęto nabór do projektu dotacyjnego „Kobieta w biznesie”


ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. w dniach od 13 lipca do 2 sierpnia 2016r. przyjmuje zgłoszenia do pierwszej edycji naboru projektu „Kobieta w biznesie”. Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin), pozostających  bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo), zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy  na terenie woj. łódzkiego. W projekcie mogą wziąć udział kobiety zamieszkałe (w rozumieniu przepisów KC) na terenie woj. łódzkiego, z wyłączeniem miast: Łódź, Skierniewice, Piotrków Trybunalski oraz powiatów: łódzki wschodni, pabianicki i zgierski. Priorytetowo traktowane są kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy  po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.


więcej

Otwarty konkurs ofert na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.93.2016 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2016 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne: silny wiatr

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 17:00 dnia 14.07.2016 do godz. 04:00 dnia 15.07.2016

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 90 km/h, z kierunków zachodnich. Istnieje prawdopodobieństwo 30% wystąpienia lokalnie porywów  do 100 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
PCZK w Łęczycy

J. Ożadowicz


więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne: intensywne opady deszczu

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 03:00 dnia 14.07.2016 do godz. 21:00 dnia 14.07.2016

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 40 mm.


Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
PCZK w Łęczycy

J. Ożadowicz


więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne: dziś w nocy i jutro intensywne opady deszczu

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu / 2

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od 2016-07-12 22:00:00 do 2016-07-13 16:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 50 mm, miejscami 70 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

PCZK w Łęczycy

J. Ożadowicz

więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne: silne burze z gradem!

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silne burze z gradem / 2

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od 2016-07-12 15:00:00 do 2016-07-12 22:00

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru od 90 km/h do 110 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

PCZK w Łęczycy

J. Ożadowicz

więcej

Dyskusja na temat rozbudowy monitoringu miejskiego w Łęczycy


7 lipca br. w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łęczycy odbyło się spotkanie dotyczące poprawy bezpieczeństwa mieszkańców przez zastosowanie systemów wizyjnych, popularnie zwanych monitoringiem.

W dyskusji obok zaproszonych ekspertów i przedstawicieli samorządu miejskiego uczestniczą przedstawiciele łęczyckiej Policji, Straży Miejskiej oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Łęczycanka”. Planowana w tym roku rozbudowa monitoringu miejskiego ma być realizowana w oparciu o pozyskane środki zewnętrzne.więcej

Firma HTL-STREFA szuka pracownikówFirma HTL-STREFA, wiodący na świecie producent i eksporter jednorazowych wyrobów medycznych, poszukuje pracowników do swoich dwóch nowoczesnych zakładów w Łęczycy i Ozorkowie. Poszukiwane są osoby o wysokiej kulturze biznesowej, otwarte na wielokulturowe i dynamiczne środowisko oraz gotowe na nowe wyzwania. Firma stawia na osoby: oddane i zaangażowane, kreatywne, zorientowane na wyniki i posiadające umiejętność rozwiązywania problemów. Pożądane cechy to uczciwość, zaufanie i szacunek, umiejętność pracy zespołowej, odpowiedzialność osobista i otwarcie na inne kultury.
więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne: silny wiatr!

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 08:00 dnia 06.07.2016 do godz. 24:00 dnia 06.07.2016

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, z porywami od 75 km/h do 90 km/h, z zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Brak

PCZK w Łęczycy

J. Ożadowicz

więcej

1 2 następna wszystkich aktualności: 16