Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Prace remontowe na ulicy Szkolnej

W związku z przeprowadzanymi pracami remontowymi ul. Szkolnej w dniach od 23.08.2013r. do 26.08.2013r., prosimy o niestawianie pojazdów w obrębie ulicy od godzin wieczornych dnia 22.08.2013 r. aż do zakończenia prac.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.
więcej

Informacja dla kierowców

Szanowni Państwo, W związku z organizacją XV Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego w Łęczycy w dniach 24-25 sierpnia 2013r. parkingi w obrębie Pl. Tadeusza Kościuszki oraz od strony północnej zamku będą nieczynne. Bardzo prosimy o nieparkowanie pojazdów w tym terminie. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
więcej

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż przy ul. Konopnickiej pomiędzy blokami 4a i 4b został utwardzony plac, na którym można parkować samochody. W związku z powyższym prosimy o nieparkowanie pojazdów na terenie placów zabaw, terenach zielonych i na pozostałych terenach do tego nieprzeznaczonych.
więcej

Informacja dla mieszkańców

Uprzejmie informujemy, iż 16 sierpnia 2013r. (piątek) Urząd Miejski w Łęczycy będzie nieczynny. Dzień ten zostanie odpracowany 24 sierpnia 2013r. (sobota).

Godziny pracy: Urząd Miejski 8.00-15.30. Straż Miejska 7.00-22.00.Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
więcej

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zbliżającym się terminem uiszczenia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypominamy, iż podstawą do wyliczenia tej opłaty jest złożona przez Państwa deklaracja. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości osób zamieszkujących wskazanych w deklaracji i stawki opłaty.

Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

a) 8,00 zł za osobę za odpady zbierane selektywnie,

b) 10,00 zł za osobę za odpady zbierane nieselektywnie.
więcej

Informacja dla organizacji pozarządowych

Samorząd Województwa Łódzkiego rozpoczyna intensywne przygotowania do jesiennych wydarzeń związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi. Zachęca przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji klubów sportowych do włączenia się we wspólne inicjatywy służące mieszkańcom regionu. Poniżej prezentujemy plan działań, przekazany przez Marszałka Województwa Łódzkiego.
więcej

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób dokonano wyboru oferty złożonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Łęczycy z siedzibą w Łęczycy przy ul. Zachodniej 8 na realizację zadania pn. „Zapewnienie opieki pedagogicznej, wyżywienia i zorganizowanie czasu wolnego dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji socjalno-bytowej – podopiecznym TPD w Łęczycy ”.

Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie nr 120.76.2013 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
więcej

Wywóz poszczególnych frakcji odpadów

W związku ze świętem przypadającym w dniu 15.08.2013 r. (czwartek) informujemy, iż wywóz poszczególnych frakcji odpadów będzie realizowany w następujący sposób:

• Odpady zmieszane zabudowa jednorodzinna - wywóz w dniu 16.08.2013 r. (piątek)

• Odpady zmieszane zabudowa wielorodzinna – wywóz w dniu 14.08.2013 r. (środa)

• Frakcja bio – wywóz w dniu 16.08.2013 r. (piątek)
więcej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łęczycy

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25.07.2013 r. funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany na ul. Staromiejskiej 5 w Łęczycy.

PSZOK jest czynny:

Wtorek – 10:00 – 13:00

Czwartek – 10:00 – 13:00

Sobota – 12:00 – 16:00.


W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Problemowych należy nieodpłatnie umieszczać odpady problemowe:

• Przeterminowane leki i chemikalia

• Zużyte baterie i akumulatory

• Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

• Meble i inne odpady wielkogabarytowe

• Odpady budowlane i rozbiórkowe

• Zużyte opony
więcej

wszystkich aktualności: 10