Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 38D m 48

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 48 usytuowanego na III piętrze w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 38D.
więcej

Wolne stanowisko sprzedaży

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na placu parkingowym (utwardzonym) znajdującym się przy cmentarzu w Łęczycy przy ul. Kaliskiej. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsc do dnia 30.09.2013r do godziny 15.30. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Zaproszenie do konsultacji społecznych


Burmistrz Miasta Łęczyca zaprasza do konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.


Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa powyżej prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Łęczyca w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.


Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 23 września 2013 r., a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 07 października 2013 r.
więcej

W Powiecie Łęczyckim rozpoczęła się kampania Szlachetnej Paczki

Szlachetna Paczka jest projektem Ogólnopolskim mającym na celu niesienie pomocy rodzinom żyjącym w trudnej sytuacji materialnej. Każdego roku w projekt zaangażowanych jest setki tysięcy wolontariuszy, darczyńców i osób wspierających projekt finansowo. W tym roku projekt zawitał także do gminy Świnice Warckie i rejonu Łęczyca. W tych rejonach grupa przeszkolonych wolontariuszy będzie miała za zadanie odwiedzać osoby najbardziej potrzebujące, prowadzić ankiety potrzeb i umieszczać ich opisy (bez podawania nazwisk) w bazie internetowej na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Potrzeby te będą uwzględnione przez darczyńców przygotowujących paczki dla owych rodzin.

Szlachetna paczka szuka wolontariuszy w Łęczycy i Świnicach Warckich.więcej

Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej:Parafia Rzymsko – Katolicka Niepokalanego Poczęcia N.M. Panny w Łęczycy


Oferta złożona na wniosek organizacji pozarządowej:Parafii Rzymsko – Katolicka Niepokalanego Poczęcia N.M. Panny w Łęczycy na wsparcie realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym na Organizację czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci i młodzieży działającej przy Klasztorze OO. Bernardynów w Łęczycy w ramach prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Tytuł zadania: Podsumowanie Akcji pn. Służba Dzieciom.
W załączeniu ofertawięcej

Wolne stanowisko sprzedaży

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na placu parkingowym (utwardzonym) znajdującym się przy cmentarzu w Łęczycy przy ul. Kaliskiej. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsc do dnia 30.09.2013r do godziny 15.30. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

wszystkich aktualności: 6