Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Komercyjne M2

Jeżeli posiadasz nieruchomość, którą chcesz wynająć pod prowadzenie biznesu, zamieścić tę ofertę na stronie Urzędu Miejskiego w zakładce STREFA DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH.

Miejsce to z założenia ma być Platformą Wymiany dla popytu i podaży na komercyjne m2. Zgłaszane i przedstawiane do wiadomości publicznej oferty mają na celu ułatwienie: z jednej strony przedsiębiorcom/inwestorom lokalnym jak i spoza Łęczycy znalezienie optymalnej nieruchomości do prowadzenia biznesu na terenie miasta, a z drugiej strony ma ułatwić prawnym właścicielom lokali wynajem powierzchni zainteresowanym nabywcom.

Akcja jest odpowiedzią na zgłaszane od osób fizycznych oraz firm zewnętrznych, uwagi dotyczące braku dostępu do skomasowanej informacji w zakresie możliwości najmu lokalu pod działalność gospodarczą.
więcej

Wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 4 rząd D, miejsce 1 rząd G, miejsce 3 rząd G. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 29.09.2014r do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 29.09.2014r. o godzinie 10.30. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta pokój 51.
więcej

Ostrzeżenie publiczne

Na stronach internetowych Służby Celnej Republiki Czeskiej ukazała się informacja dotycząca przeprowadzonej kontroli na terenie zakładów w miejscowości Bystrzyca. Podczas kontroli ujawniono 500 butelek alkoholu o nazwie Absinth, który w swoim składzie zawierał niebezpieczny dla zdrowia i życia konsumentów alkohol metylowy. Celnicy na razie nie wiedzą , ile skażonego absyntu znajduje się w punktach sprzedaży. Główny Inspektor Sanitarny przypomina, że spożywanie alkoholu niewiadomego pochodzenia może powodować poważny uszczerbek na zdrowiu a nawet śmierć.Komunikat Starostwa Powiatowego w Łęczycy (pobierz tutaj)
więcej

Utrudnienia w ruchu drogowym

Informujemy, iż w dniu 14 września 2014r. w godzinach 8.00-18.00, w związku z organizacją imprezy plenerowej pn. "Łęczyca w Barwach Jesieni", Aleje Jana Pawła II na odcinku od ul. Kilińskiego do ul. Kaliskiej będą zamknięte. Za utrudnienia przepraszamy.
więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 61

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo łódzkie

Ważność: od godz. 10:00 dnia 09.09.2014 do godz. 24:00 dnia 09.09.2014

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, oraz porywami wiatru do 60 km/h. Lokalnie opady gradu

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

PCZK w Łęczycy

J. Ożadowicz

więcej

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Łęczycy


Załącznik do Zarządzenia Nr 120.110.2014

Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 02.09.2014r.


OGŁOSZENIE


Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości lokalowych położonych w Łęczycy. Przetargi odbędą się dnia 16 października 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ - w godzinach:
więcej

Program współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”. W związku z tym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie Miasta Łęczyca i na rzecz mieszkańców miasta, do składania propozycji zadań priorytetowych i form współpracy pozafinansowej w 2015 roku, w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy.
więcej

wszystkich aktualności: 8