Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

W sobotę zamknięte parkingi na Placu Tadeusza Kościuszki

W związku z organizacją Hubertusa Łęczyckiego i Rajdu Pojazdów parkingi w obrębie Placu Tadeusza Kościuszki od godz. 19.00 w dniu 2 października br. do godz. 18.00 w dniu 3 października br. będą zamknięte. Ponadto zamknięta będzie ulica Ozorkowska na odcinku ul. Belwederskiej do ul. 18-go Stycznia.Za utrudnienia drogowe przepraszamy.Więcej informacji o imprezach
więcej

Pełnomocnik Burmistrza ds. Komunikacji Społecznej i Promocji

W dniu 21 września br. na stanowisko Pełnomocnika Burmistrza ds. Komunikacji Społecznej i Promocji został powołany Jakub Pietkiewicz. Pełnomocnik Burmistrza będzie odpowiadał między innymi za: współpracę z mediami, informowanie mieszkańców o pracy i zamierzeniach Burmistrza, pomoc jednostkom organizacyjnym miasta i koordynację ich działalności informacyjnej, inspirowanie i podejmowanie działań z zakresu komunikacji społecznej, a także za koordynację budowy strategii marki miasta i produktu turystycznego.
Kontakt: jpietkiewicz@leczyca.info.pl; 024 721 03 28

więcej

Zamknięcie al. Jana Pawła II w niedzielę - 13 września br.

W związku z organizacją imprezy Łęczyca w Barwach Jesieni konieczne będzie zamknięcie odcinka ulicy Jana Pawła II między ulicami Kilińskiego a Kaliską w godzinach 8.00 - 18.00, w niedzielę 13 września. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

Zaproszenie do składania propozycji zadań priorytetowych

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”. W związku z tym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie Miasta Łęczyca i na rzecz mieszkańców miasta, do składania propozycji zadań priorytetowych i form współpracy pozafinansowej w 2016 roku, w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy.
więcej

wszystkich aktualności: 4