Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Ogłoszenie o wolnych miejscach handlowych na targowisku miejskim w Łęczycy

Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska” z siedzibą 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 informuje, że posiada wolne stanowiska sprzedaży na targowisku miejskim w Łęczycy przy ulicy Plac Przedrynek: miejsce 1 rząd G, miejsce 3 rząd G. Osoby zainteresowane rezerwacją w/w stanowisk mogą składać podania o przyznanie miejsca do dnia 29.09.2016 r. do godziny 10.00. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty odbędzie się licytacja w/w stanowisk w dniu 29.09.2016 r. o godzinie 11.00. Zainteresowanych prosimy o składanie podań do budynku Urzędu Miasta  pokój 51. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 24 721 03 47.
więcej

Bogata oferta zajęć w Domu Kultury w Łęczycy

Dom Kultury w Łęczycy przygotował bardzo bogatą ofertę zajęć kierowaną zarówno do najmłodszych mieszkańców Łęczycy jak i do osób starszych. W programie placówki znalazły się różnorakie zajęcia taneczne, gimnastyczne, wokalne, muzyczne i plastyczne dla osób z różnych grup wiekowych. Bliższe informacje i zapisy w sekretariacie Domu Kultury tel. 024 721 03 49. Szczegóły na plakatach poniżej. Zapraszamy!
więcej

Uwaga! Ostatni dzień zapisów na kurs komputerowy

Od 4 października 2016 roku w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęczycy rusza II edycja kursu komputerowego dla dorosłych. Program kursu skierowanego dla osób dorosłych seniorów i wszystkich zainteresowanych obejmuje obsługę komputera, podstawy pracy w systemie Windows, obsługę edytora tekstu, korzystania z Internetu oraz poczty elektronicznej. Każda edycja kursu obejmuje 4 dwugodzinne zajęcia, w ramach których uczestnicy dowiadują się, jak: używać myszy, klawiatury, stacji dysków i drukarki; tworzyć nowe dokumenty i zarządzać folderami; redagować tekst; wyszukiwać informacje w sieci.Uczestnicy zajęć nauczą się realizować zakupy w sieci, planować podróż, a także wykorzystywać zdalne możliwości katalogu on-line Biblioteki oraz obsługiwać pocztę e-mail.
Zapisy do 27 września pod numerem telefonu 024 721 03 57.

Zajęcia poprowadzą: K.Adamiec, M.Kamiński

więcej

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania propozycji zadań priorytetowych

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że zostały rozpoczęte prace nad „Programem współpracy Gminy Miasto Łęczyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. W związku z tym zaprasza się przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne na terenie Miasta Łęczyca i na rzecz mieszkańców miasta, do składania propozycji zadań priorytetowych i form współpracy pozafinansowej w 2017 roku, w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy.
więcej

Nieruchomości miejskie na sprzedaż

14 września 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14 w sali konferencyjnej /parter/ odbędą się przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż: lokali mieszkalnych, lokali pod działalność gospodarczą oraz niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
więcej

wszystkich aktualności: 5