Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Szlachcic Boruta na Forum Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego26 października 2012 roku w Łódzkim Domu Kultury odbyło się, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego. Udział w nim, na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia, wzięli pracownicy Referatu Rozwoju i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Łęczycy, Muzeum w Łęczycy oraz wolontariusze odtwarzający w sezonie turystycznym Paradę Rajców Miejskich przed łęczyckim Ratuszem. Na wystawionym stoisku prezentowane były wydawnictwa oraz gadżety związane ze Szlachcicem Borutą. Każdy z uczestników forum mógł zdobyć taki gadżet, odpowiadając wcześniej na pytania związane z Łęczycą oraz postacią Szlachcica Boruty. Na koniec zaprezentowana została w sali kolumnowej Łódzkiego Domu Kultury prezentacja dotycząca projektu „Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego”. Projekt omówili: Rafał Koperkiewicz – kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Miasta Łęczyca oraz Jacek Ziółkowski – pracownik Referatu Rozwoju i Promocji Miasta Łęczyca.


więcej

Szlachcic Boruta na Forum Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
26 października 2012r. w Łódzkim Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 odbędzie się Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski w Łodzi. Tegorocznym tematem przewodnim spotkania jest "Kultura, sport i turystyka jako czynniki integracji regionu". Łęczyca jest jednym z zaproszonych Beneficjentów, którzy zaprezentują swoje projekty. "Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego" wzbudził ogromne zainteresowanie i będzie zaprezentowany podczas Forum. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.Harmonogram Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego

więcej

Odbudowa murów ZamkuProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


 Rozpoczęły się prace remontowe związane z naprawą murów zamkowych. Obecnie trwają prace przy ich wschodniej części od strony drogi krajowej nr 1. Polegać będą m.in. na wykonaniu fug w licu zewnętrznym i wewnętrznym murów obwodowych Zamku wraz z uzupełnieniem ubytków cegieł, naprawie grzbietu murów obwodowych, przemurowaniu i zabezpieczeniu grzbietu muru obwodowego przed powtórnym zniszczeniem. Naprawa murów wpłynie niewątpliwie na poprawę walorów estetycznych całego Zamku Królewskiego w Łęczycy ale przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo osób przebywających w ich pobliżu. Remont murów przeprowadzany jest w ramach projektu realizowanego przez Gminę Miasto Łęczyca pn. „Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na czas prac remontowych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przebywając w pobliżu murów zamkowych. 

więcej

Szlachcic Boruta na Forum Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
26 października 2012r. w Łódzkim Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 odbędzie się Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski w Łodzi. Tegorocznym tematem przewodnim spotkania jest "Kultura, sport i turystyka jako czynniki integracji regionu". Łęczyca jest jednym z zaproszonych Beneficjentów, którzy zaprezentują swoje projekty. "Szlachcic Boruta marką Łęczycy i Województwa Łódzkiego" wzbudził ogromne zainteresowanie i będzie zaprezentowany podczas Forum. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.Harmonogram Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego

więcej

Realizacja projektu pn. "Mogę liczyć na pomoc"
Projekt pn. "Mogę liczyć na pomoc" jest współfinansowany

przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Społecznego
Gmina Miasto Łęczyca informuje, iż realizuje projekt pn. „Mogę liczyć na pomoc”. Umowę o dofinansowanie podpisano 4 września 2012r. Projekt został złożony w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Kwota dofinansowania wynosi 209 356,00 PLN. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na wyposażenie w materiały dydaktyczne sal, w których przeprowadzone zostaną zajęcia. Projektem objęci zostaną uczniowie klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasto Łęczyca. Łącznie 290 uczniów. Od września 2012r. Szkoła Podstawowa nr 3 i 4 w Łęczycy realizuje zajęcia dla uczniów z zaburzeniami umiejętności szkolnych, jak również zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty.

więcej

PraceProjekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zakończyły się prace remontowe na Zamku w Łęczycy, dotyczące wymiany poszycia zachodniej części dachu Domu Nowego. Dotychczas jego stan techniczny w dużym stopniu utrudniał prawidłowe funkcjonowanie Muzeum. Podczas prac wymieniono m.in. więźbę dachową, położono nową dachówkę, wykonano nowe obróbki blacharskie. Prace te przeprowadzone zostały w ramach projektu realizowanego przez Gminę Miasto Łęczyca pn. „Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta", współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Foto: Muzeum w Łęczycy

więcej

wszystkich aktualności: 6