Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Przedsiębiorczy niepełnosprawni

Fundacja Aktywizacja zaprasza osoby: posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (stopień lekki, umiarkowany, znaczny) bezrobotne lub nieaktywne zawodowo zamieszkujące województwo łódzkie w wieku od 18 do 64 lat. Oferujemy wsparcie w postaci:

- szkoleń, doradztwa indywidualnego, w tym doradztwa zawodowego i doradztwa biznesowego dla 35 osób

- wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 30 000 zł/osobę dla 30 osób

- wsparcia pomostowego w wysokości do 1 600 zł/m-c na osobę dla 30 osób przez 6 m-cy z możliwością przedłużenia do 12 m-cy dla 10 osób

- wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego dla 10 osób
więcej

Zapraszamy do udziału w projekcie "Własny biznes dla 50+"

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

CELEM PROJEKTU jest aktywizacja zawodowa 42 osób (22 kobiet i 20 mężczyzn) po 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących teren województwa łódzkiego. Formularze rekrutacyjne do projektu „Własny Biznes dla 50+” będą przyjmowane w Starostwie Powiatowym w Łęczycy – Pl. T. Kościuszki 1 (w dniach 18-22 listopada 2013r. w godzinach 9-15 )

więcej

wszystkich aktualności: 2