Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Konkursy dotacyjne w obszarze sportu

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił trzy konkursy dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej w 2014r.

Ogłoszenia dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w zakładce BIP (Konkursy): http://www.bip.lodzkie.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=5&Itemid=163
więcej

wszystkich aktualności: 1