Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Nowe rozdanie, nowe szanse na sukces! Możesz mieć realny wpływ na kształt dokumentów strategicznych!

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane kształtem przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 w szczególności przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacje pozarządowe, do zapoznania się z treścią dokumentu i zgłaszania uwag oraz opinii za pośrednictwem strony internetowej rpowl.lodzkie.pl. Ewentualne uwagi i opinie dotyczące projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 należy składać drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl.

http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/perspektywa-finansowa-2014-2020

Uwagi i opinie zgłoszone po 19 lutego 2014 r. nie będą rozpatrywane. Wszelkich informacji na temat nowej perspektywy udziela Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich tel: 42 663 31 07, 42 663 34 05.
więcej

wszystkich aktualności: 1