Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Projekt koncepcyjny zieleni na terenie Placu Kościuszki w ŁęczycyW latach 2012/2013 Miasto Łęczyca będzie realizować projekt pn. „Przywrócenie dawnej świetności Łęczyckiej Starówce sposobem na poprawę warunków życia mieszkańców miasta”. Jednym z elementów inwestycji jest zagospodarowanie Pl. Kościuszki zielenią. Projekt koncepcyjny został już zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z w/w dokumentem: „W celu przełamiania rozległej granitowej płaszczyzny płyty Rynku oraz podwyższenia walorów estetycznych założenia, wprowadzono nasadzenia drzew i krzewów”. Zaplanowane nasadzenia będą utrzymane w stonowanej kolorystyce, tak aby zachować harmonię z istniejącą i projektowaną nawierzchnią. Na terenie Pl. Kościuszki pojawią się krzewy iglaste i liściaste: cis pospolity, bukszpan wieczniezielony, Irga Dammera oraz drzewa liściaste: platan klonolistny, robinia akacjowa, grab pospolity.Szkic nr 1 Nasadzenia na Rynku

Szkic nr 2 Nasadzenia na parkingu
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej

wszystkich aktualności: 1