Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Projekt szkoleniowy "Łęczycka integracja"

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁĘCZYCY informuje, że zakończył już wszystkie szkolenia psychoedukacyjne i zawodowe beneficjentów projektu „Łęczycka integracja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przewidziane w 2011r. 

więcej

wszystkich aktualności: 1