Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

„Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych na terenie miasta Łęczyca”

W połowie lipca 2013r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łęczycy przystąpiło do realizacji projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych na terenie miasta Łęczyca”. w ramach projektu wykonane zostaną następujące zadania: • przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie osiedla „Medyk” • budowa przyłącz c.o. do budynku dworca kolejowego PKP • budowa przyłącz c.o. do budynku Zgromadzenia Sióstr Urszulanek • przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie osiedla „Belwederska” • budowa przyłącza ciepłowniczego do osiedla „M. Konopnickiej” • przebudowa oraz budowa 47 węzłów cieplnych wyposażonych w system wizualizacji • zamontowanie w kotłowni przy ul. Wojska Polskiego kotła z ekonomizerem o mocy znamionowej 1250 kW.
więcej

wszystkich aktualności: 1