Bezpieczne Ferie 2017

Dzieci i młodzież z województwa łódzkiego rozpoczęły zimową przerwę w nauce. Część młodych ludzi wyjedzie na ferie, wiele jednak pozostanie w domach. Łęczyccy Strażnicy Miejscy, podobnie jak w latach ubiegłych, na zaproszenie grona pedagogicznego ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łęczycy przeprowadzili zajęcia profilaktyczno-edukacyjne związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. więcej

Usuńmy wraki z osiedli i ulic - Straż Miejska czeka na sygnały mieszkańców

Szpecą, blokują miejsca parkingowe a czasem nawet zagrażają mieszkańcom. Mowa o samochodowych wrakach, które porzucone przez właścicieli zajmują miejsca parkingowe i stają się w Łęczycy coraz większym problemem. Straż Miejska w Łęczycy podejmuje działania zmierzające do ustalenia właścicieli porzuconych pojazdów i do usunięcia ich z terenów osiedli i ulic. Funkcjonariusze Straży Miejskiej czekają na sygnały mieszkańców o porzuconych, sprawiających wrażenie niezdatnych do jazdy samochodach pod numerami telefonu (024) 7210336, 510099252, 510104928. 

więcej

Bezpieczne Wakacje 2016

Jak co roku w okresie wakacyjnym Straż Miejska w Łęczycy dba by letni wypoczynek był bezpieczny. Prowadzone działania to również profilaktyka, edukacja i kształtowanie właściwych postaw szczególnie u dzieci i młodzieży. 4 lipca br. Funkcjonariusze przeprowadzili pogadankę profilaktyczną dotyczącą bezpieczeństwa podczas wakacji podczas półkolonii w Łęczyckim Domu Kultury. Spotkanie to miało na celu wyeliminowania wszelkich zagrożeń i niebezpieczeństw oraz wyposażenia dzieci w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania zagrożeń oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. 

więcej

Jak bezpiecznie spędzić wakacje

20 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 3 w Łęczycy zakończyły się zajęcia profilaktyczne prowadzone przez Straż Miejską w Łęczycy. Funkcjonariusze, na prośbę pedagoga szkolnego, zapoznali dzieci klas II-VI z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w czasie wakacji. Przeprowadzono zajęcia edukacyjne na temat: bezpiecznego poruszania się po drogach i szlakach, znajomości przepisów ruchu drogowego -dzieci rozwiązały test (inny dla różnych grup wiekowych), właściwego zachowania się w środkach komunikacji publicznej, przestrzegania regulaminów na placach zabaw i obiektach sportowych, zasad bezpieczeństwa nad wodą oraz bezpieczeństwa podczas pobytu w górach, w lesie i w domu.

Życzymy wszystkim uczniom radosnych i bezpiecznych wakacji :-) 

więcej

Sprzątajmy po swoich psach

Straż Miejska w Łęczycy informuje, że wzmożone zostaną patrole funkcjonariuszy, którzy podejmą zdecydowane działania na rzecz rozwiązywania problemów psich odchodów pozostawianych przez właścicieli czworonogów w miejscach publicznych. Głównym powodem zintensyfikowania działań przez Straż Miejską jest duża liczba telefonów i e-maili oraz na bieżąco przekazywanych anonimowych informacji od mieszkańców. Efekty niesprzątania po czworonogach są stale widoczne w naszym mieście.
więcej

Łęczycka Straż Miejska spotkała się z młodzieżą

W związku ze zbliżającymi się feriami Straż Miejska w Łęczycy po raz kolejny wzięła udział w spotkaniu profilaktycznym z młodzieżą. Tym razem strażnicy odwiedzili I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy. W trakcie godziny lekcyjnej przeprowadzona została pogadanka z uczniami klas pierwszych na temat bezpiecznego zachowania w szkole, domu, na ulicy - w ramach programu ,,Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń”. 

więcej

Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych

Nieuprawnione zajęcia miejsca parkingowego przeznaczonego dla osoby niepełnosprawnej jest nie tylko nieetyczne, ale również nielegalne. Za parkowanie na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przez nieuprawnionych kierowców, grozi mandat karny w wysokości 500 zł i punkty karne. Dodatkową karą za parkowanie nieuprawnionej osoby na miejscu dla inwalidy może być odholowanie pojazdu na koszt właściciela na parking strzeżony. Bywa jednak, że straż miejska wezwana do interwencji nie może podjąć na miejscu czynności ze względu na złe oznakowanie tego typu miejsc. Poniżej informacja dotycząca sposobów prawidłowego oznakowania parkingów dla osób niepełnosprawnych.
więcej

Zimowe obowiązki właścicieli budynków

W związku z powrotem zimy i przewidywanymi intensywnymi opadami śniegu przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości, związanych z odśnieżaniem i usuwaniem lodu z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni to chodnik w takim przypadku jest odśnieżany przez zarządcę drogi. W dniu dzisiejszym Straż Miejska w Łęczycy rozpocznie dodatkowe patrole, podczas których skontroluje wywiązywanie się przez właścicieli nieruchomości z obowiązków zimowego utrzymania chodników. Na właścicielach budynków ciąży ponadto obowiązek usuwania sopli i nadmiaru śniegu z dachów budynków.
więcej

Zimowe obowiązki właścicieli budynków

W związku z powrotem zimy i opadami śniegu przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości, związanych z odśnieżaniem i usuwaniem lodu z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni to chodnik w takim przypadku jest odśnieżany przez zarządcę drogi. W dniu dzisiejszym Straż Miejska w Łęczycy rozpocznie dodatkowe patrole, podczas których skontroluje wywiązywanie się przez właścicieli nieruchomości z obowiązków zimowego utrzymania chodników. Na właścicielach budynków ciąży ponadto obowiązek usuwania sopli i nadmiaru śniegu z dachów budynków.
więcej

Niecodzienna interwencja Straży Miejskiej

Łęczycka Straż Miejska ratuje również zwierzęta. Potrącona przez auto sarna została znaleziona w okolicy Pracowniczych Ogródków Działkowych Gwarek II. Powiadomieni przez mieszkańca Łęczycy Funkcjonariusze Straży Miejskiej Sprawnie ujęli potrącone zwierzę i przetransportowali je do weterynarza, a następnie do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Łódzkiego Nadleśnictwa w Łagiewnikach. Dzięki temu zwierzę, które teraz ma szansę na wyzdrowienie, nie padło łupem bezpańskich psów lub kłusownika. 

więcej

Pomiary prędkości na terenie Łęczycy

Informujemy o miejscach i godzinach ustawienia fotoradaru na terenie Łęczycy w listopadzie br. Uzgodnienia czasu i miejsca wykorzystywania przez Straż Miejską w Łęczycy urządzenia rejestrującego typu Fotorapid CM w listopadzie 2015r. (do pobrania tutaj). Prosimy o ostrożną jazdę i zwrócenie szczególnej uwagi na prędkość wskazaną przez licznik w tych miejscach.
więcej

Straż Miejska uczestniczy w akcji "Znicz 2015"

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, Straż Miejska nasiliła kontrole łęczyckiego cmentarza i terenów do nich przyległych. Ma to na celu przede wszystkim zagwarantowanie poczucia bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby swoich bliskich na cmentarzach. Największym problemem jak co roku, mogą być złodzieje wieńców czy zniczy i kieszonkowcy. Straż Miejska swoim działaniem będzie starała się zapobiegać wszelkim kradzieżom, a także dewastacjom nagrobków.
więcej

Pomiary prędkości na terenie Łęczycy

Informujemy o miejscach i godzinach ustawienia fotoradaru na terenie Łęczycy w październiku br.

Uzgodnienia czasu i miejsca wykorzystywania przez Straż Miejską w Łęczycy urządzenia rejestrującego typu Fotorapid CM w miesiącu październiku 2015r. (do pobrania tutaj). Prosimy o ostrożną jazdę i zwrócenie szczególnej uwagi na prędkość wskazaną przez licznik w tych miejscach.
więcej

Pomiary prędkości na terenie Łęczycy


Informujemy o miejscach i godzinach ustawienia fotoradaru na terenie Łęczycy we wrześniu br.


Uzgodnienia czasu i miejsca wykorzystywania przez Straż Miejską w Łęczycy urządzenia rejestrującego typu Fotorapid CM w miesiącu wrześniu 2015r. (pobierz tutaj)

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prędkość wskazaną przez licznik w tych miejscach.
więcej

Pomiary prędkości na terenie Łęczycy

Informujemy o miejscach i godzinach ustawienia fotoradaru na terenie Łęczycy w sierpniu br.

Uzgodnienia czasu i miejsca wykorzystywania przez Straż Miejską w Łęczycy urządzenia rejestrującego typu Fotorapid CM w miesiącu sierpniu 2015r. (pobierz tutaj)

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na prędkość wskazaną przez licznik w tych miejscach.
więcej

1 2 3 4 następna wszystkich aktualności: 51

Przedział czasowy