Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Wniosek o przebudowę sygnalizacji świetlnej

W nawiązaniu do wpływających do Urzędu Miejskiego w Łęczycy licznych wniosków mieszkańców poinformowaliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o istniejących zagrożeniach i wypadkach, jakie miały miejsce na skrzyżowaniu ulic: Ozorkowskie Przedmieście i Staromiejskiej w Łęczycy. Przedmiotowe skrzyżowanie jest miejscem od wielu lat uznawanym za niebezpieczne, o czym świadczą tragiczne statystyki Policji, potwierdzane przez patrole Straży Miejskiej. Po konsultacjach z Komendą Powiatową Policji w Łęczycy złożono do zarządcy drogi GDDKiA wniosek o przebudowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie w/w skrzyżowaniaUzyskaną odpowiedź przedstawiamy do wglądu.


SM

więcej

wszystkich aktualności: 1