Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Zimowe obowiązki właścicieli budynków

W związku z powrotem zimy i przewidywanymi intensywnymi opadami śniegu przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości, związanych z odśnieżaniem i usuwaniem lodu z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni to chodnik w takim przypadku jest odśnieżany przez zarządcę drogi. W dniu dzisiejszym Straż Miejska w Łęczycy rozpocznie dodatkowe patrole, podczas których skontroluje wywiązywanie się przez właścicieli nieruchomości z obowiązków zimowego utrzymania chodników. Na właścicielach budynków ciąży ponadto obowiązek usuwania sopli i nadmiaru śniegu z dachów budynków.
więcej

Zimowe obowiązki właścicieli budynków

W związku z powrotem zimy i opadami śniegu przypominamy o obowiązkach ciążących na właścicielach nieruchomości, związanych z odśnieżaniem i usuwaniem lodu z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości. Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni to chodnik w takim przypadku jest odśnieżany przez zarządcę drogi. W dniu dzisiejszym Straż Miejska w Łęczycy rozpocznie dodatkowe patrole, podczas których skontroluje wywiązywanie się przez właścicieli nieruchomości z obowiązków zimowego utrzymania chodników. Na właścicielach budynków ciąży ponadto obowiązek usuwania sopli i nadmiaru śniegu z dachów budynków.
więcej

wszystkich aktualności: 2