Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Straż miejska będzie karać za handel w miejscach niedozwolonych

19 listopada w życie weszła uchwalona w połowie września nowelizacja Kodeksu wykroczeń. Przewiduje ona karę grzywny do 500 zł oraz możliwość przepadku towaru za handel poza miejscem wyznaczonym przez gminę art. 60^3 K .W . Jeżeli dana sprawa trafi do Sądu grzywna może wynieść nawet 5000 zł. Przepisy mają doprowadzić do tego, by sprzedaż była prowadzona bez naruszania zasad uczciwej konkurencji i prawa podatkowego. Nowelizacja Kodeksu wykroczeń stanowi, że karze grzywny podlegają sprzedający towary poza miejscem do tego przeznaczonym, na terenie należącym do gminy.
więcej

wszystkich aktualności: 1