Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Straż Miejska partnerem projektu "Odświeżamy nasze miasta"

W połowie listopada 2012 Burmistrz Miasta Łęczyca wraz ze Strażą Miejską przystąpili do współorganizowania i realizacji kampanii społecznej „Odświeżamy nasze miasta”. Cały projekt ma na celu egzekwowanie postanowień zawartych w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych pod przewodnictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy . W toku podjętych czynności strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę w punktach sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz miejsc, w których zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych. W przypadku ujawnienia wykroczeń podjęte zostały przewidziane prawem działania. Osobom kontrolowanym przekazane zostały przygotowane w tym celu ulotki. Ponadto funkcjonariusz informowali, że będą zwracać większą uwagę mieszkańców na przestrzeganie postanowień Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Przeprowadzana akcja spotkała się z powszechnym uznaniem społeczności lokalnej wyrazem tego są podziękowania za wykonaną pracę złożone pisemnie na ręce Pana Andrzeja Olszewskiego Burmistrza miasta Łęczyca skierowane w sposób szczególny do funkcjonariuszy Straży Miejskiej.Podziękowania dla Straży Miejskiej w Łęczycy
więcej

wszystkich aktualności: 1