Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

STRAŻ MIEJSKA INFORMUJE:  Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

Art. 77 k. w. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.71.12.114) sankcje karne: grzywna do 250 złotych albo kara nagany.
więcej

Parkowanie - Strefa zamieszkania!

W nawiązaniu do licznych zapytań kierowców odnośnie zasad ruchu drogowego obowiązujących na osiedlach mieszkaniowych, na których wyznaczono odpowiednimi znakami strefę zamieszkania Straż Miejska informuje: Zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami) "strefa zamieszkania" jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

więcej

wszystkich aktualności: 2