Przedział czasowy

usuń filtr czasowy

Obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Rok 2013 jest rokiem, w którym obchodzona jest 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. W całym kraju odbywają się liczne uroczystości upamiętniające wydarzenia z 1863 roku. Również Muzeum włączyło się czynnie w działania mające na celu zachowanie pamięci o bohaterach walczących o wolność Polski. 23 stycznia wraz z uczniami Zespołu Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy pracownicy Muzeum przeszli ulicami miasta na cmentarz rzymsko – katolicki, gdzie wspólnie zapalili znicze ku czci powstańców. 

więcej

150 rocznica Powstania Styczniowego

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku rozpoczęło się na terenie Królestwa Polskiego powstanie zbrojne skierowane przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Ówcześni mieszkańcy Ziemi Łęczyckiej wzięli w nim liczny udział tworząc: oddziały partyzanckie, pomoc medyczną i zaopatrzenie kwatermistrzowskie. Do nierównej walki z armią carską stanęli mężczyźni i kobiety, przedstawiciele wszystkich stanów społecznych, powodowani nadzieją na odzyskanie niepodległości. Bohaterską śmiercią poległo kilkuset Polaków i obywateli innych narodowości, walczących w szeregach oddziałów stworzonych z mieszkańców Ziemi Łęczyckiej. Działania zbrojne na naszych terenach trwały aż do kwietnia 1864 roku. Późniejsze surowe represje objęły zarówno uczestników powstania jak i ich rodziny. Zapadły wyroki śmierci, zesłania na Sybir, wysokie kary pieniężne, konfiskaty majątków oraz kasaty klasztorów. Język polski wycofano z urzędów i szkół i wprowadzono obowiązkowy język rosyjski. W roku 2013 przypada 150 rocznica tamtych heroicznych wydarzeń.
więcej

wszystkich aktualności: 2